Infectieuze anemie vastgesteld in tweede bedrijf 13/07/2012 14:11 1 min

Op 9 juli 2012 werd een geval van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een tweede bedrijf in de provincie Luik en dit op enkele kilometers van de eerste haard.

Dit bedrijf werd tot haard verklaard. Een veertigtal aanwezige paarden werd in afzondering geplaatst.

Ondertussen worden strikte hygiënemaatregelen toegepast en steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden.

Dit dier werd getest tengevolge van de epidemiologische enquête naar aanleiding van de vaststelling van het eerste geval van infectieuze anemie einde mei. Het ontbreken van de identificatie bij het dier bemoeilijkte de tracering. Niettegenstaande dit werden alle dieren die contact hebben gehad met het besmette paard opgespoord, de betrokken bedrijven zullen geblokkeerd worden en de dieren getest worden op een eventuele besmetting.

Een volledig dossier over equine infectieuze anemie is beschikbaar op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Equine infectieuze anemie.
08/01/2014 09:39
Deel deze info: