Atypische Myopathie veroorzaakt door zaden van esdoorn? 23/10/2012 15:57 3 min

Atypische myopathie is een nieuwe ziekte die sinds het jaar 2000 jaarlijks terug opduikt in België. Aangezien deze aandoening fataal kan zijn, dient elke paardenhouder op de hoogte te zijn van de symptomen. Atypische myopathie is een erge spierziekte: Op zeer korte tijd worden vrijwel alle spieren van in het lichaam aangetast. Het ziektebeeld kan een beetje vergeleken worden met een erge vorm van maandagziekte. Het belangrijkste gevolg van die aantasting van de spieren is dat de paarden moeilijk tot niet meer kunnen bewegen.

Zeer recent hebben Valberg et al. (universiteit van Minnesota) aangetoond dat ‘Seasonal Pasture Myopathy’ (SPM) in de Verenigde Staten, een aandoening die zeer sterk gelijkt op de atypische myopathie (AM) in Europa, veroorzaakt wordt door een toxine (nl. hypoglycine A) van de zaden van een esdoorn soort (Acer negundo). Na opname wordt hypoglycine A gemetaboliseerd tot een toxische stof (nl. MCPA) die het energie metabolisme in cellen verstoort wat leidt tot biochemische veranderingen die zowel bij SPM als bij AM terug gevonden worden.
Hypoglycine A komt waarschijnlijk ook voor in de zaden van andere esdoornsoorten (Acer) en kan dus ook de oorzaak zijn van AM in Europa. Ook in België werd bij botanische onderzoeken de aanwezigheid van Acer pseudoplatanus (Aceraceae) in de weide vermeld (Votion et al., 2007). In een recente beschrijvende studie werden bomen (in het algemeen) geassocieerd met de aandoening: Bij 98% van de weiden (354 gevallen) waren bomen aanwezig in of rond de weide (van Galen et al., 2012a).
Sera van de Europese gevallen van AM worden momenteel onderzocht in de Universiteit van Minnesota op aanwezigheid van MCPA metabolieten om te weten of het ook om hetzelfde toxine gaat als SPM in de Verenigde Staten.
We willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk blijft om de gevallen binnen Europa te blijven rapporteren aan het AMAG (Atypical Myopathy Alert Group: www.myopathieatypique.fr). Dit Europees epidemiologisch system laat toe om te onderzoeken waar en wanneer gevallen voor komen zodat stalen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen verzameld worden.
Tot op heden (22 oktober 2012), zijn er nog geen uitbraken vermeld (slechts enkele anekdotes), maar dit kan natuurlijk snel veranderen.
Het wetenschappelijk onderzoek blijft verder gaan omdat verschillende vragen nog onbeantwoord blijven:
  • Waarom wordt de aandoening nu meer gezien dan vroeger terwijl het om een inheemse plant gaat?
  • Welke factoren beïnvloeden de toxiciteit?
  • Gaat het enkel om Acer species of zijn er nog andere planten?
  • Hoe de ziekte voorkomen en behandelen?
Alvast bedankt voor uw hulp bij dit onderzoek.
Referenties (met fotomateriaal):
  • Valberg et al., 2012. Seasonal Pasture Myopathy/atypical myopathy in North America associated with ingestion of Hypoglycin A within seeds of the box elder tree. Equine Veterinary Journal; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-3306.2012.00684.x/pdf
  • van Galen et al., 2012a. European outbreaks of atypical myopathy in grazing equids (2006-2009) Part I: Spatiotemporal distribution, history and clinical features. Equine Veterinary Journal; DOI: 10.1111/j.2042-3306.2012.00556.x. https://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/115748
  • van Galen et al., 2012b. European outbreaks of atypical myopathy in grazing equids (2006-2009) Part II: Determination of indicators for risk and prognostic factors. https://hdl.handle.net/2268/114433
  • Votion et al., 2007. History and clinical features of atypical myopathy in horses in Belgium (2000-2005). Journal of veterinary internal Medicine. https://hdl.handle.net/2268/7594
Alle publicaties worden gearchiveerd op de bibliografische website van de universiteit van Luik (https://orbi.ulg.ac.be/simple-search?query=atypical+myopathy).
Contact:
Dominique Votion, PhD, DMV | "Atypical Myopathy Alert Group; AMAG"
Nieuw telefoon nummer voor atypische myopathie: 0497/ 707 887
In Beeld
07/01/2014 16:49
Dominique Votion, PhD, DMV | 0497/70.78.87.
Deel deze info: