Equi Focus Point Belgium opgericht – Meldpunt voor besmettelijke ziekten bij paarden 14/01/2013 17:45 2 min


Recent werd Equi Focus Point Belgium (EFPB) opgericht. Dit meldpunt zorgt ervoor dat we in ons land beter voorbereid zijn en adequater kunnen reageren bij uitbraken van besmettelijke paardenziekten.

Reeds jaren zijn dierenartsen vragende partij voor een betere diagnostiek van infectieuze aandoeningen bij paarden, informatie over een correcte staalname en last but not least de interpretatie van bekomen resultaten. Diagnostische tools, zoals serologische testen en antigeen detectie bij paarden zijn heden eerder beperkt en bovendien verspreid over verschillende laboratoria. Hierdoor is de diagnostiek behoorlijk ontoereikend en complex en is de epidemiologische kennis van infectieuze paardenziekten in België zo goed als onbestaande.
Equi Focus Point Belgium werd opgericht om hierop in te spelen dankzij de sponsoring van de Belgische Confederatie van het Paard en de Belgian Equine Practitioners Society. Het meldpunt beoogt een nauwe samenwerking met alle lagen van de paardensector.
Het meldpunt wil een snelle en betrouwbare diagnostiek aanbieden aan de paardenpractici, de resultaten verwerken en bundelen en de nodige info via de dierenartsen en hippische organisaties verspreiden naar alle belanghebbenden. Equi Focus Point Belgium staat ook klaar om advies te verlenen aan dierenartsen en mee te zoeken naar de meest geschikte testen. Op deze manier wordt diagnostiek voor alle dierenartsen eenvoudig beschikbaar en kunnen tevens epidemiologische gegevens verzameld worden. Hiertoe worden stalen verzameld in één centrum, namelijk DGZ (voor Vlaanderen) en Arsia (voor Wallonië). Van hieruit worden stalen gericht verspreid naar bevoegde laboratoria. Resultaten worden gebundeld en verwerkt binnen DGZ en Arsia. Bij het uitbreken van een infectieuze ziekte, zal de relevante informatie zo snel mogelijk naar de buitenwereld verspreid worden. EFPB zal dan alle dierenartsen en hippische organisaties op de hoogte stellen zodat zij de informatie naar hun klanten, leden en/of contacten verder kunnen verspreiden. Ook het Vlaams Paardenloket zal de meldingen van Equi Focus Point Belgium ontvangen en haar contacten o.a. via haar nieuwsbrief en website op de hoogte stellen.
Voor meer info over het meldpunt kan u contact opnemen met uw dierenarts.
Schrijf u zeker in voor de nieuwsbrief van het Vlaams Paardenloket om op de hoogte te blijven van de activiteiten en meldingen van Equi Focus Point Belgium.
Het Equi Focus Point Belgium wordt gesponsord door:


In Beeld
30/09/2022 10:24
Equi Focus Point Belgium
Deel deze info: