Bericht FAVV: Twee gevallen equine infectieuze anemie in de provincie Luik 18/03/2010 14:39 1 min

Er werden op 16 maart 2010 twee nieuwe gevallen van equine infectieuze anemie vastgesteld in de provincie Luik, één in Warsage en één in Fumal.

De bedrijven zijn geblokkeerd. De 2 getroffen paarden zijn, net als het eerste geval dat in februari 2010 werd vastgesteld, afkomstig uit Roemenië en werden in 2009 binnengebracht in België. Alle paarden die met de besmette paarden in contact zijn geweest, worden opgespoord. De betreffende bedrijven zullen worden geblokkeerd en de dieren zullen op aanwezigheid van de ziekte worden getest.

Equine infectieuze anemie is een virusziekte die alleen paarden treft. Mensen kunnen de ziekte niet krijgen.
Na een incubatieperiode van doorgaans 1 tot 3 weken (die echter tot 3 maand kan duren) kan de ziekte zich in twee verschillende vormen voordoen: de acute vorm die gepaard gaat met koorts, symptomen op het niveau van het zenuwstelsel, het hart en het bloed (anemie) en de chronische vorm. Hoewel de ziekte soms een dodelijke afloop kent, vertonen veel besmette paarden geen enkel symptoom. In perioden met veel stress of wanneer zich andere ziekten voordoen, steekt de ziekte echter weer de kop op. De dieren worden vooral besmet langs het bloed, door stekende insecten of door besmet materieel (naalden, ….). De dieren blijven levenslang besmet en vormen dus een infectiebron voor andere paarden. Er bestaat geen efficiënte behandeling of vaccin. Daarom worden besmette dieren geslacht of geëuthanaseerd zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden. Alle vermoedens of bevestigingen van de ziekte bij een paard moeten onmiddellijk via de provinciale controle-eenheid aan het FAVV worden gemeld. Dieren waarvan wordt vermoed dat zij besmet zijn moeten van de andere paarden worden afgezonderd en er moeten maatregelen op het vlak van hygiëne en insectenbestrijding worden toegepast.
13/01/2014 17:36
FAVV
Deel deze info: