Draag bij tot onderzoek naar Cryptosporidium bij veulens! 07/04/2010 11:55 3 min

Het Laboratorium voor Parasitologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke (UGent) start een nieuw onderzoek op dat van belang kan zijn voor alle paardeneigenaars.

Achtergrond
Cryptosporidium is een darmparasiet die frequent voorkomt bij kalveren, vooral bij dieren jonger dan 1 maand. In Vlaanderen verschijnt Cryptosporidium op 32% van de melkveebedrijven en op 25% van de vleesveebedrijven. Op die positieve bedrijven is tot 100% van de kalveren besmet waarvan de meeste ook ziektesymptomen vertonen. Bij jonge kalveren veroorzaakt de parasiet immers een erge diarree. Daarnaast wordt ook sterfte en verminderde gewichtsaanzet beschreven. Ook bij kleinere herkauwers komt de parasiet frequent voor. In Vlaanderen werd besmetting met Cryptosporidium vastgesteld op 40 tot 60% van de schapen en geitenbedrijven.

Cryptosporidium bij
paarden
Bij paarden zijn de gegevens eerder beperkt. In Nieuw Zeeland werd deze parasiet voor het eerst vastgesteld bij een aantal veulens en in verband gebracht met ziektesymptomen. Ook in enkele andere landen deed men analoge vaststellingen. In 2007 werd de infectie voor het eerst in België bij een veulen met klinische symptomen vastgesteld. Zoals bij kalveren en kleinere herkauwers veroorzaakt deze infectie bij veulens meestal vrij erge diarree, een gedaalde eetlust en soms zelfs symptomen van koliek. De economische verliezen kunnen oplopen door een afnemende groei, extra diergeneeskundige kosten en soms zelfs sterfte, vooral bij jonge dieren met een slechte immuniteit. Tot op heden bestaan er nog te weinig gegevens die bevestigen dat Cryptosporidium wel degelijk een belangrijke pathogeen is bij veulens. Daarom start het Laboratorium voor Parasitologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke (UGent) een nieuw onderzoek om meer duidelijkheid over deze aandoening te bekomen.

Cryptosporidium als gevaar voor de volksgezondheid
Deze studie heeft niet enkel diergeneeskundig belang. Er is ook een belangrijk volksgezondheidsaspect aan verbonden. Cryptosporidium is immers eveneens een gekende pathogeen in de humane geneeskunde. Moleculair onderzoek gedurende de laatste jaren toonde aan dat Cryptosporidium eigenlijk een familie is van verschillende soorten en subsoorten. Sommige van deze soorten en subsoorten kunnen van het dier overgaan op de mens en worden geklasseerd als zoönosen. Andere zijn dan weer specifiek voor een bepaalde diersoort. Diepgaand onderzoek in Vlaanderen heeft aangetoond dat bij kalveren en geiten de meerderheid van de infecties mogelijk overgaan op de mens. Vreemd genoeg bleek dit bij schapen niet het geval. Over de verschillende soorten en subsoorten die voorkomen bij veulens is nog maar weinig gekend. Net zoals bij andere diersoorten bestaat er een equine en zoönotische variant.
De ziekte kan in theorie van veulens op mensen overgaan, maar het is nog niet gekend in welke mate dit effectief gebeurt. Dit onderzoek zal hierover meer informatie opleveren.

Hoe kan u helpen bij deze studie?
Om een idee te krijgen hoe vaak deze ziekte bij veulens voorkomt, dienen meststalen verzameld te worden van veulens met een ouderdom van 1 week tot 1 maand. Indien u dit jaar de gelukkige eigenaar bent of wordt van een kersvers veulen, kan u de UGent dus bijstaan in dit nuttige onderzoek. Dit doet u door meststalen te nemen en ze, samen met het aanvraagformulier (onderaan deze pagina), aan de universiteit te bezorgen.
  • Het staal moet zo proper mogelijk zijn, met zo weing mogelijk stro, zand of andere bedding. Er dient minimaal 3 gram mest verzameld te worden: Een mengstaal van 2 opeenvolgende dagen is ideaal, doch een staal van 1 dag is eveneens voldoende.
  • Belangrijk is dat de leeftijd, het ras en het geslacht van het veulen genoteerd worden. Daanaast geeft u aan of het veulen al dan niet diarree heeft of gehad heeft en of het behandeld is (zie ook aanvraagformulier).
  • Na de staalname is het zeer belangrijk dat u de mest bij 4° Celcius, dus in de koelkast, bewaart en binnen de twee weken in het labo aflevert.
  • Het onderzoek is gratis. U zal op de hoogte worden gebracht van de uitslag indien u uw email of telefoonnummer noteert.

Adres voor aflevering of verzending van stalen:
Thomas Geurden | Labo Parasitologie | Faculteit Diergeneeskunde | Salisburylaan 133 | 9820 Merelbeke | 09/264.75.16 | thomas.geurden@ugent.be
In Beeld
13/01/2014 17:34
Laboratorium voor Parasitologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Me
Deel deze info: