Equine Infectieuze Anemie: Een nieuw risico voor paarden in België 13/04/2010 14:15 3 min

Hoewel equine infectieuze anemie nooit eerder in België werd vastgesteld, werden er in 2010 reeds 3 gevallen van deze ziekte geconstateerd. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de risico's die aan equine infectieuze anemie verbonden zijn en mee tracht te vermijden dat de ziekte zich verder verspreidt. Onderstaand persbericht van het FAVV vat enkele gevaren en mogelijke maatregelen samen:

"Na een eerste geval, waarvan de diagnose werd gesteld op 29 januari 2010, werden op 16 maart 2010 nog twee andere paarden gevonden die besmet waren met equine infectieuze anemie. Al die paarden waren afkomstig uit Roemenië en paarden van Roemeense origine zijn ook de oorzaak van uitbraken van equine infectieuze anemie in andere lidstaten, met name in Italië en onlangs in het Verenigd Koninkrijk.
In Roemenie is de ziekte endemisch, dat wil zeggen dat zij voorkomt op een groot deel van het grondgebied. Het rapport van een inspectiebezoek van het Europese FVO (Voedsel- en Veterinair bureau) met betrekking tot de wetgeving inzake dierengezondheid en dierenwelzijn bij de handel in paarden van februari 2010 wees op een aantal tekortkomingen bij de aanpak van uitbraken van equine infectieuze anemie en op een te geringe betrouwbaarheid van de controle van de status van dieren die bestemd zijn voor het intracommunautaire handelsverkeer. Die vaststellingen en de recente gevallen bij paarden uit Roemenië tonen aan dat de toegepaste maatregelen ontoereikend zijn om de uitvoer van besmette paarden naar andere lidstaten te beletten.

Opgelet bij invoer van Roemeense paarden
Hoewel Roemenië de maatregelen sinds 2010 heeft verscherpt, raden wij kandidaat-kopers sterk aan om geen uit Roemenië afkomstige paarden en ezels aan te kopen. Verder raden wij iedereen die reeds eigenaar zou zijn van dergelijke paarden aan om de dieren op besmetting te laten onderzoeken, ook als zij reeds enkele maanden, of zelfs jaren, in België verblijven.

Fatale gevolgen
Bij diagnose van de infectie zijn de gevolgen voor de eigenaar van het dier helaas onomkeerbaar: Het paard wordt zo vlug mogelijk geslacht of geëuthanaseerd. Paarden die met het besmette dier in contact zijn geweest worden afgezonderd en gedurende 3 maanden mag geen enkele paardachtige het bedrijf binnenkomen of verlaten. Het is absoluut noodzakelijk dat besmette paarden snel worden geïdentificeerd en verwijderd om de verspreiding naar andere dieren te kunnen beheersen. De dieren blijven immers levenslang besmet. Er zijn geen vaccins beschikbaar en er bestaat geen behandeling. Dieren die de besmetting overleven zijn een bron van besmetting voor andere paardachtigen.
Het virus wordt vooral overgebracht via het bloed, door stekende insecten (daas- en stalvliegen), besmet materieel (naalden, gereedschap voor gebitverzorging, …) of van bloed afgeleide producten (serum). Het virus kan ook worden overgedragen van moeder op foetus en door venerische contacten. Aanwezigheid van het virus werd aangetoond in uitwerpselen, slijm en melk van deze dieren en in dierlijke weefsels. Er wordt aangenomen dat deze laatste vormen van overdracht beperkt van omvang zijn.

Moeilijk te bestrijden ziekte
Er loopt momenteel een onderzoek om de Roemeense paarden die zich nog in ons land bevinden te identificeren en ze te testen. Dat blijkt niet eenvoudig: De verplaatsingen van paarden op het nationale grondgebied zijn niet traceerbaar en sommige eigenaars komen de verplichting om de dieren in de centrale databank te registreren niet na. Het is nochtans absoluut noodzakelijk dat de eigenaars, de fokverenigingen, de dierenartsen en alle andere betrokken actoren actief meewerken aan de maatregelen om de ziekte te bestrijden en om te vermijden dat de balans verder oploopt. Met het mooie weer dat eraan komt zijn er meer wedstrijden en men rijdt vaker uit met de paarden. Maar tegelijk is er vooral een grotere activiteit van de insecten die de ziekte overbrengen."
In Beeld
13/01/2014 17:33
FAVV
USDA
Deel deze info: