Besmettelijke paardenziekten worden internationaal aangepakt: Oprichting internationale expertgroep PrEquID 28/05/2010 15:16 2 min

Vlaamse paarden zijn wereldburgers. Dankzij hun populariteit en sportieve successen reizen toppers alle continenten door en vinden vele paarden ettelijke kilometers ver een nieuwe thuis. Omgekeerd komen ook heel wat buitenlandse paarden hier - al dan niet permanent - terecht.

Dit mooie staaltje van internationaal transport blijft helaas niet zonder risico’s. Steeds vaker worden we geconfronteerd met gevaarlijke uitheemse ziekten die ondanks de strenge transportregelgeving toch ons land binnendringen. Denk maar aan de gevallen van infectieuze anemie in de provincies Oost Vlaanderen en Luik eerder dit jaar. Deze dodelijke ziekte kwam via een transport uit Roemenië (waar het virus sluimerend aanwezig is) in België en het Verenigd Koninkrijk terecht.

Dit is natuurlijk niet enkel een Belgisch en Vlaams probleem. In juni 2009 kwamen experts uit alle hoeken van de wereld samen in Italië om deel te nemen aan een seminarie rond de preventie van hippische aandoeningen in een veranderende internationale context. Men besprak er mogelijkheden voor wereldwijde samenwerking, afstemming van diagnosetesten en noodplannen bij ziekte-uitbraken. Dit seminarie zette de deelnemers ertoe aan om de daad bij het woord te voegen en samen de problematiek aan te pakken.

Een internationale expertgroep PrEquID (Prevention of Equine Infectious Diseases) samengesteld uit specialisten uit 8 verschillende landen en 4 continenten werd opgericht om internationale richtlijnen uit te werken rond ziektebeheersing en paardentransport. Daarbij worden individuele en nationale agenda’s volledig aan de kant geschoven om plaats te maken voor het wereldwijde algemene belang.

Momenteel bespreekt PrEquID de aanbevelingen voor Equine Influenza en Equine Herpesvirus. Deze zullen kortelings gepubliceerd worden.
PrEquID-leden
Klaus Osterrieder (Universiteit van Berlijn, Duitsland)
Ann Cullinane (Irish Equine Centre, Ierland)
Alan Guthrie (University of Pretoria, Zuid-Africa)
Marian C. Horzinek (Voorzitter)
Richard Newton (Animal Health Trust, VK)
Peter Timoney (University of Kentucky, VSA)
James Gilkerson (University of Melbourne, Australië)
Afwezig
Paul Lunn (Colorado State University, VSA)
Paul-Pierre Pastoret (World Organisation for Animal Health)

Ook België werkt aan een draaiboek bij uitbraak van besmettelijke paardenziekten. Zowel de overheid als de sector en het Vlaams Paardenloket zijn hierbij betrokken. Dergelijke uitbraken houden een enorm economisch verlies in omdat ze de handel, het transport en het gebruik van paarden voor een bepaalde periode stil leggen. Daarom is het cruciaal dat de overheid beschikt over een draaiboek om adequaat en efficiënt op te kunnen treden.
In Beeld
13/01/2014 17:29
vzw Vlaams Paardenloket | Karin de Lange DVM , PrEquID press officer (
PrEquID
Deel deze info: