Bericht FAVV: Twee nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld in Brugge en Charneux 08/06/2010 14:33 1 min

Recent werden twee nieuwe gevallen van equine infectieuze anemie vastgesteld:
  • Op 21 mei 2010 in Brugge (West-Vlaanderen)
  • Op 26 mei 2010 in Charneux (Luik)

De betrokken bedrijven zijn geblokkeerd.

Weer zijn de getroffen paarden afkomstig uit Roemenië. De gevallen kwamen aan het licht via een onderzoek van het FAVV. Het voedselagentschap startte dit onderzoek toen duidelijk werd dat de maatregelen die de Roemeense autoriteiten treffen om het transport van besmette paarden naar andere lidstaten te vermijden, maar weinig betrouwbaar zijn.

Alle paardachtigen die met de besmette paarden in contact kwamen worden opgespoord. De bedrijven waar die dieren verblijven zullen geblokkeerd worden en de paarden zal men testen op de ziekte.
Een volgehouden waakzaamheid voor het gezondheidsrisico dat uit Roemenië afkomstige paardachtigen (paarden en ezels) vormen is enorm belangrijk evenals het naleven van maatregelen om verspreiding van de ziekte op het Belgische grondgebied te vermijden.

Alle gevallen van verdenking of bevestiging van de ziekte bij een paardachtige moeten onmiddellijk via de Provinciale Controle Eenheden aan het FAVV worden gemeld. Dieren die van besmetting worden verdacht, moeten van andere paardachtigen afgezonderd worden. Tot wanneer de analyseresultaten bekend zijn dienen hygiënemaatregelen en insectenbestrijding toegepast te worden.

Met het oog op de versterking van het toezicht op de exportvoorwaarden voor paardachtigen afkomstig uit Roemenie werd zopas een Europese beschikking goedgekeurd. Deze zal in de eerstvolgende dagen in voege treden.
In Beeld
13/01/2014 17:27
FAVV
Deel deze info: