Rhino duikt weer op, doch voornamelijk bij NIET-gevaccineerde paarden! 14/06/2010 11:14 1 min

Ook dit jaar zijn er reeds enkele abortussen bij paarden geweest die bevestigd werden als Rhinopneumonie.
In Hoogstraten is er jammer genoeg één geval van de nerveuze vorm van Rhinopneumonie opgetreden. Het betreft een stal met 6 paarden, waarvan één dier diende geëuthanaseerd te worden, één paard in kritieke toestand is en de anderen lichte zenuwsymptomen (wankelen) vertonen. Onderzoek wijst uit dat het wel degelijk om Rhinopneumonie gaat. Men probeert de overblijvende paarden te behandelen met virusremmers. Dit geval werd hoogstwaarschijnlijk ingesleept vanuit de streek van Gilzen, Nederland. Het bedrijf heeft normaal geen contact met andere stallen, is al een week gesloten en blijft nog drie weken dicht. Opmerkelijk is dat geen enkel van de aangetaste paarden gevaccineerd was.
De boodschap is duidelijk: Leg de nodige voorzichtigheid aan de dag en blijf uw paarden vaccineren tegen Rhino om deze ziekte onder controle te houden!

In Beeld
13/01/2014 17:26
Deel deze info: