Atypische Myopathie: Einde van het alarm 24/06/2010 09:24 2 min

De Clinique équine de la Faculté de Médecine vétérinaire van de Luikse Universiteit verspreidt onderstaande persbericht om het alarm rond atypische myopathie te beeïndigen:

"Zoals verwacht, werd de grote uitbraak van atypische myopathie tijdens de herfst (248 gevallen) gevolgd door een nieuwe uitbraak deze lente. Deze uitbraak was ook zeer erg, met 137 gevallen die werden gecommuniceerd aan de Luikse Faculteit diergeneeskunde op 17/6/10.

Deze gevallen komen uit:
  • België (9 gevallen; laatste geval 22 mei 2010)
  • Duitsland (9 gevallen; laatste geval 3 juni 2010)
  • Frankrijk (94 gevallen; laatste geval 10 juni 2010)
  • Groot-Brittannië, (11 gevallen; laatste geval 8 mei 2010)
  • Nederland (6 gevallen; laatste geval 29 april 2010)
  • Zwitserland (3 gevallen; laatste geval 20 april 2010)
  • Zweden (1 geval; 19 april 2010)
  • USA (1 geval 6 juni 2010).

De uitbraak van deze lente dooft progressief uit. Paarden kunnen dus weer op de weide worden gezet (maar toch nog opgepast voor Frankrijk en voor weides waar al eerder gevallen zijn vastgesteld).

Dankzij de medewerking van dierenartsen en eigenaren van aangetaste paarden, de samenwerking met het RESPE (Réseau d'Epidémio-Surveillance en Pathologie Équine) en de dierenartsen die daaraan verbonden zijn, zijn er meer dan 700 gevallen geregistreerd geweest sinds de herfst van 2006. Wij willen bij deze de eigenaren en de dierenartsen die ons de dossiers van hun gevallen hebben doorgestuurd van harte bedanken. Dankzij hen bezitten we nu een schat van zeer belangrijke informatie waaruit we belangrijke conclusies kunnen trekken betreffende de preventie en de medische behandeling van aangetaste paarden, die echter kan verschillen tussen de verschillende aangetaste landen. Wij willen u eraan herinneren dat met deze epidemiologische studies risico en beschermingsfactoren kunnen worden bepaald. Echter een paard of een weide kan verschillende risicofactoren hebben en toch geen ziekte ontwikkelen. Het tegenovergestelde, beschermingsfactoren garanderen nooit dat het paard de ziekte niet kan ontwikkelen: het vermindert slechts het risico.

Voor meer informatie kan u terecht op
www.myopathieatypique.be. In de sectie « literatuur », vindt u de meest recente referenties van wetenschappelijke publicaties gerelateerd aan atypische myopathie. Onder andere, de referentie van Unger-Torroledo en medewerkers (2010) die aantoont dat atypische myopathie geassocieerd is aan de aanwezigheid van een bacteriële toxine (het letale toxine van Clostridium sordellii) in de spieren. Deze bevinding opent perspectieven van vaccinatie, maar het op punt stellen van een vaccin (indien mogelijk) kost jaren van werk. Op basis van de causale hypothese kan een gerichtere behandeling worden ingesteld. Echter gezien de snelheid van de evolutie van de aandoening (de overlevingstijd is gemiddeld 24H) blijft preventie het beste middel tegen deze catastrofale aandoening.

Indien er nieuwe gevallen opduiken in de komende herfst van 2010 zullen wij u opnieuw op de hoogte brengen."


In Beeld
13/01/2014 17:26
Clinique équine de la Faculté de Médecine vétérinaire, Université de L
Nocte
Deel deze info: