Toestand inzake infectieuze anemie 06/07/2010 18:05 1 min

Er zijn in België tot op heden 7 gevallen ontdekt van infectieuze anemie, allemaal paarden dewelke rechtstreeks uit Roemenië ingevoerd werden. Deze zijn alle 7 afgemaakt.

De Belgische overheid heeft het initiatief genomen om op eigen kosten alle uit Roemenië ingevoerde paarden te onderzoeken op infectieuze anemie.

In Roemenië is infectieuze anemie endemisch. Bij de export naar België blijkt Roemenië de voorgeschreven controles niet correct uitgevoerd te hebben. In functie van het voorkomen van verspreiding van infectieuze anemie (en andere besmettelijke ziekten) is het van fundamenteel belang dat handelaars en eigenaars stipt de verplichtingen naleven inzake registratie en identificatie van alle paarden op Belgisch grondgebied in de centrale gegevensbank. Zo niet wordt het voor de controlerende overheid problematisch om paarden te traceren.

Europa heeft intussen maatregelen getroffen tegen Roemenië waardoor de invoer veel strikter gecontroleerd wordt. Er wordt tevens een MB uitgewerkt ter bestrijding van infectieuze anemie in België.

Aangetaste paarden dienen onverbiddelijk geslacht te worden. Hiervan afwijken zou totaal onverantwoord zijn. Een verzekering tegen sterfte zal een verplichte slachting wegens een besmettelijke ziekte niet steeds dekken. Dit kan men best navragen bij een verzekeraar. Het FAVV volgt de toestand inzake infectieuze anemie stipt op.
In Beeld
13/01/2014 17:22
USDA
Deel deze info: