Onderzoek rugproblemen paard 07/05/2018 11:31 1 min

Samantha Bijl, MSc studente aan de opleiding Equine Science van de Universiteit in Edinburgh is bezig met het uitvoeren van een survey onderzoek naar mogelijke oorzaken van rugproblemen bij paarden. Reden voor dit onderzoek is dat er momenteel weinig kennis is over dit onderwerp, desondanks dat het een probleem is voor een groot aantal paarden wereldwijd. De vragenlijst is een hulpbron voor de kenniswerving over managementkeuzes en het (mogelijke) raakvlak met dit probleem. Voorbeelden hiervan zijn de onderwerpen stalmanagement en trainingsmanagement. Hopelijk legt dit onderzoek een stevige basis voor verder onderzoek en kan het uiteindelijk helpen bij het voorkomen van rugproblemen.

Voor dit onderzoek is het van belang dat er een zo groot mogelijk aantal respondenten meewerken. Indien uw paard gediagnosticeerd is met- of u verwacht dat uw paard een rugprobleem heeft, vul dan alstublieft de vragenlijst in. Deelname duurt niet langer dan 15 minuten.

Link naar de vragenlijst: https://edinburgh.onlinesurveys.ac.uk/equine-back-survey

In Beeld
07/05/2018 11:33
Deel deze info: