Rhinopneumonie: update 10 juni: twee aangetaste paarden, één in Bergen en één in Antwerpen 10/06/2016 14:31 1 min

Er zijn weer twee gevallen van rhino doorgegeven door het Equi Focus Point Belgium. Het eerste is een geval van abortus bij een paard met equiene herpes virus type 1 in de buurt van Bergen. Het tweede geval lokaliseert zich in Antwerpen, waar een paard ademhalingsmoeilijkheden heeft door het equiene herpes virus type 4. In beide gevallen gaat het om paarden die niet gevaccineerd zijn.
Gezien rhinopneumonie zich bijna uitsluitend verspreidt door direct contact (al dan niet via een tussenweg - zoals eeb ruiter, borstels,...) en slechts in zeer beperkte mate via de lucht, zijn verdere maatregelen op dit moment niet nodig. Rhinopneumonie circuleert gedurende het hele jaar. Meestal treden enkel ademhalingsstoornissen op.

Wees alert en controleer uw vaccinaties

Wees voorlopig alert voor ziektesymptomen (koorts, neusvloei,…) indien uw paarden zich in de regio Kortrijk bevinden. Moesten uw paarden ziek zijn, neem dan meteen contact op met uw dierenarts. Vaccinatie blijft onze belangrijkste tool om de verspreiding van rhino tegen te gaan. Controleer dus of uw paarden correct gevaccineerd zijn


Meer info over Rhino

De informatie in ons dossier “Rhinopneumonie” blijft actueel

In Beeld
10/06/2016 14:41
© photoXpress
Deel deze info: