Rhinopneumonie: Update 17 februari 2015 - nr. 2 17/02/2015 17:27 1 min

Zonet ontving het Equi Focus Point Belgium (EFPB) de resultaten van het onderzoek van de stal in Alken. Deze blijken inderdaad positief te zijn voor rhinopneumonie. Tijdens de voorbij dagen werden er 4 paarden ingeslapen wegens paralyse. Momenteel staan er nog 7 paarden op het bedrijf met koorts.

Deze officiële bevestiging betekent geenszins dat er bijkomende veiligheidsredenen genomen moeten worden of dat er meer redenen zijn voor paardenhouders om zich zorgen te maken.
Het bedrijf is gesloten. Aangezien rhino zich verspreidt door direct contact (al dan niet via een tussenweg - bv ruiter, borstels,...) en slechts in zeer beperkte mate via de lucht, zijn verdere maatregelen buiten een strikte quarantaine op dit moment niet nodig.

» Klik hier voor de officiële melding van het EFPB.

Meer info

» Update rhinopneumonie 17 februari 2015 nr. 1

» Update rhinopneumonie 16 februari 2015

» Update rhinopneumonie 13 februari 2015
» Klik hier voor een uitgebreid dossier over rhinopneumonie.

In Beeld
20/02/2015 15:16
Deel deze info: