Uitbraak rundertuberculose in Limburg vormt zeer beperkt risico voor paarden 07/08/2015 13:40 1 min

In de provincie Limburg (Meeuwen) deed zich een uitbraak van rundertuberculose voor op een melkveestal. Alle aanwezige dieren worden er geëuthanaseerd. 92 boerderijen die dieren verhandelden met het besmette bedrijf zijn voorlopig geblokkeerd. Al hun dieren worden momenteel getest op TBC.
Paardenhouders uit deze regio wiens paarden niet in direct contact gekomen zijn met de besmette runderen in kwestie, dienen zich geen zorgen te maken. Het risico op besmetting van hun paarden is miniem.

Rundertuberculose is een bacterie die letsels aan het ademhalingsstelsel veroorzaakt. Ze is overdraagbaar op alle dieren en ook op de mens. De overdracht gebeurt via direct contact, waaronder ook het drinken van rauwe melk van besmette dieren. Omdat iedereen gepasteuriseerde melk drinkt en omdat weinig mensen in contact zijn gekomen met de runderen uit Meeuwen, schat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dit risico laag in .
Ook paarden kunnen aangetast worden en tuberculose krijgen, maar enkel via direct contact met de besmette runderen (aanraking, neusvloei, eventueel – in uitzonderlijke gevallen – via een tussenpersoon). Ook dit zou dus zeer uitzonderlijk zijn.

Meer info

Bijkomende info over rundertuberculose vindt u bij DGZ en het FAVV:
» Klik hier voor een dossier van het FAVV.
» Klik hier voor meer info op de website van DGZ.
In Beeld
Enkel door direct contact met de aangetaste runderen kan uw paard besmet worden. |  © Cheroney Holtman | CJH fotografie
02/10/2015 13:02
FAVV - Vlaams Paardenloket
Deel deze info: