Uitbraak van dodelijke virusziekte infectieuze anemie in Duitsland - Geen gevallen in België 07/08/2015 17:01 3 min

In Duitsland werd bij vijf paarden Equine infectieuze anemie (EIA), soms ook moeraskoorts genoemd, vastgesteld. Er bestaat geen efficiënte behandeling of vaccin tegen dit virus. Alle besmette dieren worden geëuthanaseerd zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden. Het gaat om drie paarden in Beieren en twee paarden in Schwandorf. Verschillende andere paarden staan in quarantaine en worden onderzocht. Er is ook een vervoersverbod van kracht.

In België werden momenteel nog geen gevallen vastgesteld. De laatste uitbraak in ons land dateert van 2012. Toen werden vier stallen in de provincie Luik getroffen.

Wat is EAI?

Equine infectieuze anemie is een virusziekte die alleen paarden treft. Mensen kunnen de ziekte niet krijgen.

Na een incubatieperiode van doorgaans 1 tot 3 weken (die echter tot 3 maand kan duren) kan Equine infectieuze anemie zich in twee verschillende vormen voordoen: de acute vorm die gepaard gaat met koorts, symptomen op het niveau van het zenuwstelsel, het hart en het bloed (anemie) en de chronische vorm. De dieren worden vooral besmet langs het bloed, door stekende insecten of door besmet materieel (naalden, ….).

Hoewel de ziekte soms een dodelijke afloop kent, vertonen veel besmette paarden geen enkel symptoom. Zij blijven wel levenslang besmet en vormen zo een infectiebron voor andere paarden. Gezien er geen behandeling of vaccin bestaat, worden alle besmette dieren geëuthanaseerd zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden. Hiervan afwijken zou totaal onverantwoord zijn.

Verplichtingen voor paardenhouders en dierenartsen

Omdat infectieuze anemie een zeer grote bedreiging kan vormen, legt de Belgische overheid bij wet verschillende verplichtingen op aan houders van paardachtigen en dierenartsen:

  • Bij verdenking moet de houder een erkend dierenarts laten komen.
  • De dierenarts moet het dier binnen de 24 uur onderzoeken.
  • Wordt de verdenking bevestigd, dan moet de dierenarts het FAVV hiervan op de hoogte brengen en moet hij erop toezien dat de verdachte dieren worden afgezonderd en dat steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden.

Om elke mogelijke verspreiding van de ziekte te verhinderen, in afwachting van de analyseresultaten, zijn de bedrijven waar de verdachte paardachtigen worden gehouden, onderworpen aan controlemaatregelen. Deze zullen pas worden opgeheven van zodra wordt bevestigd dat er geen infectie is.
Alle paardachtigen die met de besmette paarden in contact kwamen, worden opgespoord. De bedrijven waar die dieren verblijven, zullen geblokkeerd worden en de paarden zal men testen op de ziekte.

In functie van het voorkomen van verspreiding van infectieuze anemie (en andere besmettelijke ziekten) is het van fundamenteel belang dat handelaars en eigenaars stipt de verplichtingen naleven inzake registratie en identificatie van alle paarden op Belgisch grondgebied in de centrale gegevensbank. Zo niet wordt het voor de controlerende overheid problematisch om paarden te traceren.

Meer informatie

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) plaatste een uitgebreid dossier online rond infectieuze anemie. U vindt er een gedetailleerde beschrijving van de ziekte, persberichten, wetgeving, actualiteitsschetsen,... in terug.
» Klik hier voor het FAVV-dossier.

Ook op onze website vindt u uitgebreide informatie.
» Klik hier om ons online dossier te raadplegen.

In Beeld
02/10/2015 13:02
Vlaams Paardenloket - Reiter Revue International
Deel deze info: