Carrièreverloop van Vlaamse eliteruiters 03/04/2015 2 min

Carrièreverloop van Vlaamse eliteruiters

“Een eliteruiter is maar zo succesvol als zijn beste paard”

Over het carrièreverloop van atleten valt heel wat wetenschappelijk studiemateriaal terug te vinden. Er is echter weinig literatuur voorhanden over de paardensport, waar niet alleen de atleet maar ook het paard een grote rol speelt. Tess Minnens, studente agogiek, interviewde in het kader van haar masterproef negen voormalige eliteruiters uit Vlaanderen. Daaruit analyseerde ze hoe Vlaamse eliteruiters zich ontwikkelen op atletisch, psychologisch, psychosociaal, academisch/beroepsmatig en financieel vlak. Wanneer ze haar resultaten vergeleek met de carrièremodellen van niet-hippische atleten, kwamen er wel wat verschillen naar boven.

De paardensport is geen typisch teamgebeuren, noch een zuiver individuele sport. Welke discipline hij/zij ook beoefent, de ruiter of menner is altijd afhankelijk van zijn/haar paard. De begeleiding, het management en het beleid moeten dan ook anders aangepakt worden dan bij andere sporten. Uit het onderzoek van Tess Minnens blijkt dat onze eliteruiters specifieke noden hebben ten opzichte van andere atleten. Maar er zijn ook heel wat gelijkenissen. De eliteruiters evolueren net als andere sporters doorheen veranderingen en ervaren de ene verandering als moeilijker dan de andere (bv. stijging competitieniveau, overgang van student naar professioneel actief,…).Vooral op atletisch, financieel en psychosociaal vlak verschillen eliteruiters met andere topsporters. Op psychosociaal vlak zoeken zij steun bij andere personen die actief zijn in de paardensector, los van hun leeftijd. Andere atleten gaan ten rade bij leeftijdsgenoten, die niet per se in hun sport actief zijn. Op financieel vlak zijn de ruiters vaak afhankelijk van sponsors en eigenaars van paarden. De ondersteuning van de overheid is voor de eliteruiters niet voldoende om de aankoop van een paard, het onderhoud, de wedstrijden enzovoort te betalen. Om de kosten te dragen combineren eliteruiters hun topsportcarrière met een andere professionele bezigheid. Dit zorgt er dan weer voor dat eliteruiters na hun sportcarrière sneller aansluiting vinden op de arbeidsmarkt dan andere atleten. De leeftijdsmarges waarbinnen de eliteruiters veranderingen ondergaan, verschillen ook met die van de ‘gemiddelde’ topsporter.

De eliteruitersport is op korte tijd enorm veranderd. Deze werd niet alleen internationaler, maar ook duurder en minder toegankelijk. Om de Vlaamse eliteruiters beter te kunnen ondersteunen, moet, besluit het onderzoek, meer ingezet worden op talentherkenning zowel bij jonge als bij oudere ruiters. Indien de Vlaamse eliteruiters in de toekomst op het hoogste niveau willen blijven deelnemen, zijn verdere investeringen noodzakelijk. De overheid en de koepelorganisaties kunnen een rol spelen in het stimuleren van investeringen in de paardensport, door bijvoorbeeld de sport populairder te maken. Op die manier kunnen talentvolle paarden, die nu al te vaak naar het buitenland verkocht worden, in Vlaanderen blijven. Een eliteruiter is immers maar zo succesvol als zijn beste paard.

Hieronder kan u de volledige studie downloaden.

Masterproef: Carrièreverloop van Vlaamse eliteruiters|Tess Minnens (2014) : Download

Documenten