Wat zijn de verplichtingen van de organisator van een niet-commerciële verzameling met paarden ? 21/01/2014 2 min

Deze moet een register bijhouden en dit minimum 5 jaar bewaren. In dat register moet voor elke deelnemende houder vermeld worden:

 1. De naam, het adres en de hoedanigheid als deelnemende houder (voor sportwedstrijden: de ruiter)
 2. Het aantal deelnemende dieren met hun identificatienummer (chipnummer, UELN).

Deze gegevens dienen ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de wedstrijd gekend te zijn. De organisator moet deze gegevens, wanneer het FAVV daar om vraagt, binnen de 24 uur overmaken.

Wetgeving (zie bijlage):

Voormelde verplichting wordt omschreven in art. 55 van het KB Transport van landbouwhuisdieren van 10 juni 2014.

Onder bijlage II van dit KB wordt beschreven wat een (niet-) commerciële verzameling is:

Niet-commerciële verzamelingen:

 1. Verzamelingen zoals beurzen, tentoonstellingen, prijskampen met fok- en gebruiksvee, culturele of historische evenementen, die het verhandelen van dieren niet als doelstelling hebben of waar de verkoop van dieren:
  1. Een uitzonderlijk karakter kent,
  2. Betrekking heeft op een minderheid van de deelnemende dieren;
 2. Veilingen van fokdieren met een maximale frequentie van 1 x per maand;
 3. Jaarmarkten: markten met een maximale frequentie van 2 x per jaar;
 4. Sportevenementen, met een maximale frequentie van 2 x per jaar;
 5. Repetitieve sportevenementen, zoals een jumping.

Commerciële verzameling:

 1. Het verzamelen van dieren als een economische activiteit:
  1. Op verzamelcentra – klasse I (veemarkten) en verzamelcentra – klasse 2
  2. In handelaarsstallen
  3. Veilingen met fokdieren met een frequentie van meer dan 1 x per maand,
  4. Veilingen met gebruiksdieren;
 2. Het frequent verzamelen van dieren dat als hoofddoel het verhandelen van dieren heeft, zoals:
  1. Markten, ingericht door een gemeente of een stad, met uitzondering van jaarmarkten,
  2. Markten, andere dan bedoeld onder punt i. en/of met een frequentie van meer dan 2 x per jaar.

Ingevolge art. 71 van het KB van 25 JUNI 2018 — Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee, staat formeel vast dat de artikelen 53 (voorafgaandelijke toelating vragen) en 54 (controle) van het KB Transport van landbouwhuisdieren van 10 juni 2014 niet van toepassing zijn op de niet-commerciële verzamelingen van paarden.

“25 JUNI 2018. — Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee”

Afdeling 8. — Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren

artikel 71.

“De bepalingen van artikelen 53 tot en met 54 zijn niet van toepassing op niet-commerciële verzamelingen met paarden als bedoeld onder bijlage II, A, a), b), d), en e).”.

Bijlage 1

Bijlage 2