Overleg rond ruiter- en menpaden 29/04/2011 12:32 5 min

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) erkent Vlaams Paardenloket als centraal aanspreekpunt bij wijzigingen aan ruiter- en menroutes
Het aantal recreatieruiters en –menners kende de laatste jaren een explosieve groei. Tegelijkertijd werden onze openbare wegen alsmaar drukker. Paarden vallen niet altijd goed te combineren met intens verkeer. Daarom steeg de vraag naar routestructuren waar ruiters en menners op een veilige manier van hun vrije tijd kunnen genieten. Maar ook andere types van plattelandsrecreatie, zoals mountainbiking en fiets- en wandeltochten zitten in de lift.


Samenwerking brengt resultaten

Verassend veel organisaties, zowel binnen de paardensector als uit de andere recreatiedomeinen, trachten de uitbouw van een netwerk aan trage wegen te stimuleren. Helaas werken zij vaak naast elkaar waardoor het moeilijk wordt om een duurzame, afgestemde structuur te ontwikkelen. Sinds haar oprichting stimuleert het Vlaams Paardenloket zowel de paardensector als alle andere gebruikersgroepen om samen te werken. In dit kader nam het loket deel aan vergaderingen rond de uitbouw van netwerken en dit vooral in Vlaams-Brabant, in Oost-Vlaanderen, in Antwerpen en aan de Kust. Limburg en Vlaams-Brabant stonden reeds erg ver en hun aanpak wordt momenteel al succesvol doorgetrokken naar verschillende andere provincies.
Dat er resultaten geboekt worden is duidelijk. Deze week ontvingen we bijvoorbeeld deze getuigenis van een tevreden ruiter:

""Dit prachtige paasweekend hebben we besloten om eens de Bulskampveld ruiterroute te rijden.
Ik wil jullie hiervoor een mailtje sturen want het is gewoon een prachtige wandeling geworden.

Vroeger had ik deze route al vele keren gereden, in de modder, maar nu is het hele traject enorm verbeterd. Enkel in het tweede deel (lus naar Vagevuur) zit nog een 100m nattere weg maar dat is te verwaarlozen en waarschijnlijk moet dat ook nog eens aangepast worden. Kijk, als het goed is mag – nee, moet! – het ook gezegd worden want dat wordt nog veel te weinig of zelfs niet gedaan.

Deze 18km lange ruiterroute die bestaat uit twee lussen is opnieuw aangelegd en aangepast aan de ruiters. Zeer brede en perfect begaanbare paden met een aangename afwisseling van zandwegen, bospaden, kiezelpaden en zelfs leuke stukjes in bebouwde straten. Een afwisseling tussen bos en velden en niet te vergeten twee grote, veilige parkings waar er speciale plaats is voorzien voor het paardentransport. De route is overal duidelijk bewegwijzerd. Je kan twee lussen aan elkaar rijden of één van ca. 8 km en één van ca. 10 km.”
Olivier Teirlijnck

Peerdsbosdossier leidt tot afsprakenkader tussen Vlaams Paardenloket en ANB

In november 2010 wou het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de toegang tot de paden van het Peerdsbos, gelegen in de Antwerpse gemeenten Schoten en Brasschaat, verbieden voor ruiters. Het traject zou omgevormd worden tot een mountainbikeparcours omdat men verkeerdelijk veronderstelde dat niet veel ruiters gebruik maakten van de route. Een lokale ruiter bracht het dossier onder de aandacht van vzw Vlaams Paardenloket. Enkele dagen later besliste men om de ruiterpaden te behouden na een door Vlaams minister-president Kris Peeters zelf voorgezeten overleg tussen ANB, de recreatieve ruitervereniging LRV-VVR en vzw Vlaams Paardenloket. Tijdens dit overleg ontstond het idee om het Vlaams Paardenloket steeds te betrekken bij projecten van ANB die te maken hebben met ruiter- en mentoerisme. Recent werd hiervoor een afsprakenkader opgesteld:


Afsprakenkader tussen het Vlaams Paardenloket vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos

Gezien de groeiende vraag vanuit de hippische sector naar meer en kwaliteitsvolle mogelijkheden voor hippische recreatie in natuurgebieden, hebben het agentschap en het Vlaams Paardenloket volgende afspraken gemaakt:
  • Het agentschap engageert zich om het Vlaams Paardenloket als centraal aanspreekpunt te erkennen in het kader van geplande wijzigingen (uitstippelen, verleggen of afbouwen) aan ruiter- en menroutes voor de hippische recreatie in domeinen van het agentschap;
  • Het Vlaams Paardenloket vzw engageert zich om de gevraagde inbreng van het agentschap te coördineren en hiervoor de benodigde terugkoppeling bij de diverse geledingen van de hippische recreatieve sector te voorzien;
  • Het agentschap houdt bij de uitwerking van plaatselijke ruiter- en menroutes rekening met bestaande netwerken en tracht maximaal aansluiting te creëren;
  • Het Vlaams Paardenloket vzw besteedt in zijn communicatie naar recreatieve ruiters en menners de nodige aandacht voor het behoud van de natuur en het respect voor medegebruikers.”

Hou jezelf in toom – Enkele zaken om rekening mee te houden

Ontspannen doe je voor jezelf maar vergeet daarbij niet om rekening te houden met andere weggebruikers, de natuur en dergelijke meer.
Een actueel voorbeeld hiervan is het respecteren van de afgesloten paden tijdens het broedseizoen.

In het begin van het jaar lanceerde het Vlaams Paardenloket de "Hou jezelf in Toom"-campagne. Deze omvatte een gedragswijzer voor ruiters en menners met enkele essentiële regels die elke paardenliefhebber eigenlijk al zou moeten kennen.

» Klik hier om de gedragswijzer te bekijken.
De Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme (LRV-VVR) stelde dan weer voor haar leden een Code Of Conduct op die eigenlijk van nut is voor alle ruiters en menners die wel eens met hun paard op stap gaan. Hierin komen verschillende aspecten aan bod zoals:
  • Natuurbehoud:Laat geen afval achter, respecteer de stilte, beschadig geen bomen,…
  • Medegebruik: Verschrik of bespat de andere weggebruikers niet, leef het verkeersreglement na, eerbiedig fiets- en wandelpaden, minder snelheid bij het kruisen en passeren van anderen, …
  • Respect tegenover landbouwers en jagers: Schrik geen wild en huisdieren op, sluit omheiningen die je geopend hebt, gebruik geen wettelijk aangegeven private wegen, betreed geen vers bezaaide velden, ga niet door jonge gewassen of aanplantingen, …

Meer info

Wil je meer te weten komen over het beleid met betrekking tot trage wegen of wil je zelf op stap gaan? Op onze webstek vind je presentaties over het beleid van Toerisme Limburg en Toerisme Vlaams-Brabant, linken naar sites met routekaarten en paardvriendelijke plattelandslogies en dergelijke meer.
In Beeld
13/01/2014 16:29
Foto 1: PhotoXpress - Jharela | Foto 2: Olivier Teirlijnck
Deel deze info: