NIEUW! Brochure 'Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust' 15/06/2012 12:44 3 min


Vanaf vandaag stelt vzw Vlaams Paardenloket een brochure ter beschikking rond ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust. Deze geeft een overzicht van alle regels die gelden als je een bepaalde kustgemeente en haar strand met een paard betreedt. Ook de aanwezige ruiter- en menpaden werden erin opgelijst.
De brochure is enkel digitaal beschikbaar (via de website van het Vlaams Paardenloket).

De Vlaamse Kust: Een droom voor paardenliefhebbers en hun lievelingsdieren

Galopperen op het brede strand met het geluid van de golven op de achtergrond en de frisse zeelucht in de neus… Het is een beeld dat geregeld opduikt in de dromen van vele paardenliefhebbers.

Hoewel de bijna 70 kilometer lange kustlijn nagenoeg is volgebouwd en de vele toeristen de streek vaak erg druk maken, hebben het Vlaamse zandstrand, de duinengordel en de mooie men- en ruiterroutes in de regio heel wat te bieden voor hippische recreanten.
Het natte Vlaamse strandzand aan de waterlijn is bovendien uiterst geschikt voor paarden. Dat wist springruiter Philippe Le Jeune maar al te goed toen hij besloot om een maand lang met de gekwetste Vigo D’Arsouilles naar de kust te trekken. De lange strandritten genazen het legendarische paard niet alleen van zijn peesblessure. De conditie en bespiering van Vigo gingen er zo op vooruit dat hij enkele maanden later Philippe Le Jeune naar zijn titel van wereldkampioen sprong.

Verschillende regels in elke kustgemeente

Om te kunnen genieten van een deugddoende rit op het strand moeten wel enkele regels in acht genomen worden: Zo dicht mogelijk bij de waterlijn rijden, dragen van een identificatieplaat, respecteren van verboden zones, periodes en/of tijdstippen,…
Helaas verschillen deze regels van kustgemeente tot kustgemeente. Dat betekent dat iedereen die met een paard het strand wil betreden heel wat opzoekingswerk moet verrichten om verbalisaties te vermijden.

In het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij (2009) werd daarom vooropgesteld om een zogenaamde ‘Kustcodex’ uit te werken met een uniforme regelgeving voor de gehele kustlijn. Het Vlaams Paardenloket organiseerde daartoe overlegmomenten met de verschillende badsteden maar moest helaas vaststellen dat ze niet bereid waren om hun regels aan te passen.
Om toch tegemoet te komen aan de noden van de paardenliefhebbers – en alsnog uitvoering te geven aan het Actieplan – stelde het Vlaams Paardenloket de brochure ‘Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust’ samen. Deze brochure lijst per kustgemeenste alle regels op om het strand met een paard te betreden. Natuurlijk worden ook de regels voor de duingebieden en het verdere grondgebied van de verschillende badplaatsen besproken. Daarnaast krijgt de lezer een overzicht van alle men- en ruiterpaden in de verschillende kustgemeenten.
De informatie in deze brochure is volledig gebaseerd op gegevens die de kustgemeenten aan het Vlaams Paardenloket overmaakten (voorjaar 2012).


Opgelet: Met je paard het strand op gaan kan een droom zijn maar blijf wakker en alert!

  • Respecteer de regelgeving van de gemeente en de algemene wegcode.
  • Hou steeds een getijdentabel bij de hand. Laat je niet verassen door hoogwater. Indien dat toch gebeurt, blijf dan in stap en verlaat het strand zo snel mogelijk. De bodem kan bij hoogwater erg verraderlijk zijn en vanwege het plaatsgebrek schuilen ongevallen met wandelaars om de hoek .
  • Omwille van eventuele onzichtbare putten kan galopperen in het water gevaarlijk zijn.
  • Pas op voor winddraken/vliegers aangezien de draden vaak onzichtbaar zijn.
  • Blijf alert voor vreemde situaties en/of voorwerpen die paarden kunnen doen opschrikken (golven, zeilwagens, vliegers, loslopende honden,…)
  • Draag een rijhelm!
  • Download de gedragswijzer ‘Hou jezelf in toom’. Hierin staan enkele cruciale basisregels die alle ruiters en menners eigenlijk al zouden moeten kennen.
In Beeld
08/01/2014 10:43
vzw Vlaams Paardenloket
Cover: © vzw Vlaams Paardenloket | Midden: © Morguefile - Julesinky
Deel deze info: