Nieuwe ruiterroute in De Moeren (West-Vlaanderen) 11/06/2014 14:56 1 min

Vorige maand opende het provinciebedrijf Westtoer De Moerenruiterroute. Dit 22-km-lange traject loopt door de poldervlakte van De Moeren over het grondgebied van De Panne en Veurne. Het is de eerste West-Vlaamse ruiterroute waarvoor u een gratis digitale brochure kan downloaden. Op het startbord kan u trouwens ook een QR-code vinden die een link maakt naar de digitale brochure op de website.
» Klik hier om de brochure/kaart te downloaden.

Traject

De route start aan het Groot Moerhof, waar een onthaalparking werd aangelegd met extra lange parkeervakken voor paardentrailers. Er zijn ook aanbindpalen voor de paarden voorzien.

Het traject brengt de ruiter door het karakteristieke kust- en polderlandschap van de Westhoek op de Belgisch-Franse grens (De Moeren). Het vlakke polderlandschap van De Moeren is het laagst gelegen gebied van België.
Op het traject liggen twee oude molens, namelijk de Sint-Karelsmolen en de Sint-Gustaafsmolen. Via de tunnel onder de snelweg kan de ruiter ook de Cabourgduinen verkennen.

Landinrichtingsproject De Moeren

De Moerenruiterroute werd ontworpen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en kadert in het landinrichtingsproject De Moeren. Een landinrichtingsproject stimuleert de lokale overheden en particulieren met subsidies tot 70% om te werken aan landschap, natuur, recreatie en landbouw.
VLM heeft in De Moeren op vier plaatsen gronden aangekocht waarop het ruiterpad is aangelegd. Voor de realisatie van de route werden bovendien twee nieuwe bruggen en een tunnel aangelegd.
In Beeld
11/06/2014 14:57
Westtoer
Deel deze info: