Transport van paarden - Dialoogdag tussen overheid en sector 26/12/2013 <1 min

Transport van paarden - Dialoogdag tussen overheid en sector

In 2008 vonden 7 thematische dialoogdagen plaats tussen de overheid en de paardensector waar problemen, actiepunten en uitdagingen op een rijtje gezet werden. De oprichting van het Vlaams Paardenloket, nu PaardenPunt Vlaanderen, was één van de vele initiatieven die hieruit voortvloeiden.
Na drie jaar intensief werken aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, besloot het Vlaams Paardenloket om drie nieuwe dialoogdagen te organiseren rond enkele prangende thema's. Eén daarvan betrof het transport van paarden.

Hieronder kan u het verslag downloaden.

Dialoogdag transport van paarden: Discussieteksten en verslag (13 dec 2012): Download

Documenten