Welzijn bij het transport van paarden 16/10/2013 2 min

Welzijn bij het transport van paarden

Europese regelgeving

Het vervoer van paarden kan wel wat risico's met zich meebrengen indien het niet verantwoord gebeurt. Daarom legde Europa in 2005 een aantal regels om paarden die in het kader van een commerciële activiteit vervoerd worden, te beschermen (Europese verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten).
» Klik hier om de volledige verordening te lezen.


Presentatie Karlien De Paepe (FOD Volksgezondheid)

Tijdens de Vlaamse Sectordag Paarden 2011 overliep Karlien De Paepe, attaché dierenwelzijn bij de FOD Volksgezondheid, deze welzijnsregels voor het commercieel vervoer van paarden. Haar presentatie kan u hier bekijken.

Presentatie: Welzijn bij het transport van paarden | Karlien De Paepe (Sectordag 2011): Download


De presentatie licht ook toe wat juist verstaan wordt onder het begrip 'commercieel vervoer'. De interpretatie verschilt van land tot land, maar in de Benelux wordt overal dezelfde invulling gerespecteerd. Op het luik 'Transport' van deze website, vindt u meer informatie over het onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel transport.
» Klik hier om naar het thema 'Transport' te gaan.

Opgelet: De verplichtingen in de presentatie zijn enkel van toepassing voor commercieel vervoer. U doet er echter goed aan om ze ook bij niet-commercieel transport, indien van toepassing, na te leven. Daarnaast zijn de algemene dierenwelzijnsregels tijdens het transport van paarden nog steeds van kracht. Dit document is dus een zeer belangrijk naslagwerk voor iedereen die paarden transporteert of laat transporteren.
» Klik hier voor een overzicht van de regelgeving rond paardenwelzijn.


Dossier richtlijnen: "Is mijn paard fit genoeg voor transport?"

"Mijn paard heeft een blessure. Kan ik het nog vervoeren?"
"Mag mijn drachtige pony op de aanhangwagen?"
"Mijn ezel heeft koorts en moet met de trailer naar de dierenarts. Wat nu?"

Indien deze vragen u bekend voorkomen, kan het misschien nuttig zijn om te weten dat een aantal internationale welzijnsorganisaties waaronder FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations) en World Horse Welfare een uitgebreid document hebben opgesteld rond deze problematiek. Het dossier "Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae (Horses, Ponies, Donkeys and their Hybrids)" vat gedetailleerde informatie samen rond welzijn bij het vervoer van uw paardachtigen. Met deze tips, kan u het welzijn van uw dier tijdens transport optimaliseren en beoordelen of transport in de specifieke situatie geoorloofd is.

Dossier: Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae (Horses, Ponies, Donkeys and their Hybrids) | FEEVA Board 2015 Download

Documenten