Versoepeling regels rond gezondheidscertificaten om met paarden naar Frankrijk te reizen 17/05/2017 20:26 1 min

Paarden die u in en naar het buitenland vervoert, moeten over een gezondheidscertificaat beschikken. Om een gezondheidscertificaat te bekomen kan u zich wenden tot de Provinciale Controle-eenheid (PCE) van het FAVV.
» Klik hier voor de contactgegevens van de PCE's.

Voor transporten binnen de Benelux kunnen bepaalde paarden al enige jaren vrijgesteld worden van het beschikken over een gezondheidscertificaat. Vanaf 1 juni 2017 wordt dit principe uitgebreid naar Frankrijk.

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei 2017 een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.
Concreet betekent dit dat voor verkeer van paardachtigen met overschrijding van de grenzen van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk geen gezondheidscertificaat vereist is voor paardachtigen:
  • die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd zijn);
  • waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties;
  • die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, met een maximale duur van 90 dagen;
  • die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierenartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts).

Deze vrijstelling geldt bovendien enkel op voorwaarde dat de paardachtigen geïdentificeerd zijn, een conform ingevuld paspoort hebben en ze terugkeren naar hun land van vertrek als het verkeer beëindigd is.

» Klik hier voor een uitgebreid persbericht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Opgelet

Buiten de Benelux en Frankrijk blijven de oorspronkelijke regels gelden. Ook als u een paard wil invoeren, moet u over een gezondheidscertificaat beschikken.
» Klik hier voor meer informatie over de regelgeving bij het transport van paarden.
In Beeld
01/06/2017 10:28
FAVV
Deel deze info: