Nieuw dossier | Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome? 24/11/2015 14:29 1 min

Heel wat ruiters en menners trekken er regelmatig een paar dagen met hun paard op uit voor een ontspannende vakantie of een meerdaags sportevenement. Daar spelen vrachtwagenfabrikanten al sinds lange tijd op in door paardenvoertuigen aan te bieden met een uitgebreid, en soms zelfs luxueus, mobilhomegedeelte.

Maar is uw voertuig dan een mobilhome of een vrachtwagen? En wat zijn daar de gevolgen van? Bv:

  • Voor mobilhomes moet vanaf 1 april 2016, in tegenstelling tot voor andere vrachtwagens, geen kilometervergoeding betaald worden.
  • Indien de mobilhome op naam staat van een natuurlijk persoon, kan u hiervoor geen rittenkaart aanvragen.


Wij verzamelden alle nodige info in een nieuw online dossier.
» Klik hier om het dossier te bekijken.

Opgelet: Bij mobilhomes voor paardenvervoer, is het zeer belangrijk uitgebreide aandacht te schenken aan de Maximale Toegelaten Massa (MTM) en het laadvermogen. Dit heeft niet alleen invloed op het vereiste rijbewijs maar bepaalt ook of u niet “overladen” bent.

In Beeld
30/11/2017 07:00
Vlaams Paardenloket
Deel deze info: