Kennis van het verkeersreglement te paard bij jongeren 21/05/2015 4 min

Kennis van het verkeersreglement te paard bij jongeren

In april 2014 kreeg het Vlaams Paardenloket de gelegenheid om met 37 jongeren over verkeersveiligheid te paard te spreken. Dit kaderde in de TREK4YOUth, een jaarlijks paardenkamp van LRV Recreatie voor wandelruiters tussen 12 en 19 jaar oud.
Het Paardenloket maakte van de gelegenheid gebruik om aan de hand van een korte vragenlijst hun kennis over het verkeersreglement te paard te testen:

 1. Hoe oud moet je zijn om alleen op de weg paard te rijden en te mennen? (Geef twee leeftijden, één voor paardrijden en één voor mennen.)
 2. In welke gangen mag je in de bebouwde kom rijden? (Duid aan) Stap Draf Galop
 3. Hoeveel ruiters mogen naast elkaar rijden? (Geef een aantal)
 4. Waar mag je als ruiter met je paard rijden? (Duid aan) Rijweg Fietspad Voetpad Gelijkgrondse berm binnen de bebouwde kom Gelijkgrondse berm buiten de bebouwde kom
 5. Wat moeten ruiters verplicht dragen als ze op de openbare weg rijden en het zicht beperkt is? (Duid aan) Reflecterend materiaal of reflectoren Fluomateriaal Een wit of geel licht Een rood licht


Uit de resultaten blijkt dat er toch wel wat werk aan de winkel is. Slechts 13% had alle vragen juist. 14% maakte 1 fout, 36% maakte twee fouten en 37% was gebuisd. Slechts iets meer dan 50% van de jongeren wist minstens één goed antwoord op de vragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de correct antwoorden en de resultaten van de jongeren. Deed u het beter dan hen?

Voor meer info over het verkeersreglement te paard: » Klik hier.


1. Hoe oud moet je zijn om alleen op de weg paard te rijden en te mennen?

Antwoord
 • Paardrijden: 14
 • Mennen: 16

Hoe deden onze jongeren het?

86% van de jongeren wist dat men 14 jaar moet zijn om alleen, zonder begeleider, paard te rijden op de openbare weg. Twee jongeren dachten dat je als ruiter 16 jaar moet zijn.
Slechts 51% van de jongeren wist dat men 16 jaar moet zijn om alleen op de weg te mennen. 37% van de jongeren dacht verkeerdelijk men hiervoor de leeftijd van 18 jaar bereikt zou moeten hebben..

2. In welke gangen mag je in de bebouwde kom rijden?

Antwoord
Stap en draf

Hoe deden onze jongeren het?
Bijna alle jongeren wisten dat men in de bebouwde kom enkel in stap en draf mag rijden en dat galop er verboden is.


3. Hoeveel ruiters mogen in de bebouwde kom naast elkaar rijden?

Antwoord
2

Hoe deden onze jongeren het?
91% van de jongeren wist dat ruiters met twee naast elkaar mogen rijden in de bebouwde kom. Twee jongeren dachten dat ze er niet naast elkaar mogen rijden.Eén jongere was ervan overtuigd dat ruiters met drie naast elkaar mogen rijden in de bebouwde kom.


4. Waar mag je als ruiter met je paard rijden?

Antwoord
 • Rijweg
 • Gelijkgrondse berm buiten de bebouwde kom

Hoe deden onze jongeren het?
Alle jongeren waren ervan op de hoogte dat ruiters op de rijweg mogen rijden. Zo’n 78% van de jongeren wist bovendien dat ruiters met hun paard op de gelijkgrondse berm buiten de bebouwde kom mogen rijden. Meer dan 25% van de jongeren was er van overtuigd dat ruiters ook binnen de bebouwde kom op de gelijkgrondse berm mogen rijden, wat niet correct is. Verder mogen ruiters ook niet rijden op het fiets- en voetpad. 4 jongeren dachten verkeerdelijk dat ruiters welkom zijn op het fietspad en 3 gingen ervan uit dat ook het voetpad toegankelijk is voor paarden.


5. Wat moeten ruiters verplicht dragen als ze op de openbare weg rijden en het zicht beperkt is?

Antwoord
 • Een wit of geel licht
 • Een rood licht

Hoe deden onze jongeren het?
Slechts 57% van de jongeren weet dat ruiters verplicht een wit of geel licht (vooraan) en een rood licht (achteraan) moeten dragen wanneer het zicht beperkt is. Meer dan de helft van de jongeren was er van overtuigd dat reflecterend materiaal of reflectoren verplicht zijn en zo’n 35% van de jongeren ging er vanuit dat fluomateriaal verplicht zou zijn. Hoewel beide erg nuttig en eigenlijk onmisbaar zijn, is het niet verplicht om reflecterend en fluorescerend materiaal te voorzien als u met uw paard de baan op gaat wanneer het zicht beperkt is.

Conclusie

86% van de jongeren wist dat men 14 jaar moet zijn om alleen te paard de baan op te mogen. De regels hieromtrent voor menners waren duidelijk minder goed gekend. Slechts 51% van de jongeren wist dat een menner 16 jaar moet zijn.
Bijna alle jongeren waren op de hoogte van de gangen waarin er gereden mag worden in de bebouwde kom (stap en draf) en met hoeveel ze er naast elkaar mogen rijden (2).
Alle jongeren wisten dat men als ruiter altijd op de rijweg mag rijden. Helaas dacht 22% van hen dat zij in de bebouwde kom ook op de gelijkgrondse berm mogen rijden.
De jongeren waren duidelijk minder bekend met de materialen die ze als ruiter verplicht moeten dragen als het zicht beperkt is. 57% van hen wist dat men een rood en een wit of geel licht moet dragen bij beperkt zicht. 54% van de jongeren dacht dat reflecterend materiaal of reflectoren verplicht zijn, terwijl deze, net als fluomateriaal, wel zeer nuttig zijn, maar niet verplicht.