FOD Werkgelegenheid geeft nieuwe brochure uit rond veiligheid in de paardensector 31/03/2010 10:02 2 min

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert een nieuwe brochure over de veiligheid in alle milieus die met paarden in contact komen. De brochure Veiligheid in de paardensector werd samengesteld om te sensibiliseren en informatie te geven over de preventie van ongevallen in de paardensector en de paardenberoepen.
De diversiteit aan beroepen in en rond de paardensector is enorm: Er werden maar liefst 173 beroepen geïnventariseerd. Die inventaris omvat zowel beroepen waarbij men rechtstreeks in contact komt met paarden (verzorgers, ruiters, veeartsen…) als aanverwante beroepen (verzekeraars, dierenfotografen, ontwerpers van installaties voor de paardensport…). De diverse activiteiten in de paardensector gaan gepaard met een aantal risico’s die gemeenschappelijk zijn voor bijna alle beroepen: risico’s bij het schoonmaken van de boxen, het voederen of het op de weide zetten van de paarden, het verzorgen van de paarden…
Deze brochure beschrijft het professionele paardenmilieu, somt een aantal cijfers op en stelt de algemene kenmerken van de paarden voor. Ze beschrijft de gangbare manier om deze dieren te behandelen en de verschillende soorten beschermingsmiddelen. Daarnaast geeft ze raadgevingen over verkeersveiligheid en biedt ze informatie over ziektes die vaak voorkomen in deze sectoren. Ze formuleert tot slot ook enkele aanbevelingen over het materiaal dat gebruikt moet worden en over de infrastructuur.
Veiligheid in de paardensector werd ontwikkeld in samenwerking met Preventagri Vorming en maakt deel uit van de reeks Preventagri. Het project Preventagri is een federaal programma dat in 2001 gelanceerd werd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De doelstelling van dit project bestaat erin het publiek te sensibiliseren inzake de preventie van arbeidsongevallen, psychosociale risico’s (stress) en beroepsziekten in de land- en tuinbouwsector.
De brochure « Veiligheid in de paardensector» telt 118 pagina’s. Ze kan worden geraadpleegd of gratis worden besteld via de website van de FOD Werkgelegenheid. Klik hier om de brochure te bekijken of bestellen.

In Beeld
13/01/2014 17:34
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Deel deze info: