Vlaams Actieplan Paardenhouderij voorgesteld door Minister-President Peeters 16/02/2009 08:22 1 min

Begin 2008 heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor plattelandsbeleid, het initiatief genomen om in samenwerking met de paardensector in de loop van 2008 zeven thematische dialoogdagen te organiseren.

De aanleiding hiertoe was de sterke groei de laatste jaren van de paardenhouderij in Vlaanderen.

Naar schatting zijn er in Vlaanderen meer dan 150.000 paarden aanwezig. Deze groei is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling waarmee het beleid rekening moet houden. Zo bewees een externe studie die in 2008 werd uitgevoerd, dat de Vlaamse paardenhouderij een toegevoegde waarde creëert van circa 215 miljoen euro en een tewerkstelling van circa 3.560 voltijdse arbeidskrachten.

De volledige resultaten van de economische studie en het Actieplan vindt u in het informatiegedeelte van deze website binnen de rubriek De Vlaamse Paardenwereld van A tot Z.
In Beeld
13/01/2014 18:16
vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: