Hoeveel paarden mag ik op een bepaalde weideoppervlakte houden? 28/06/2017 1 min

Principieel bestaan er geen normen over het aantal paarden dat men kan houden op een bepaalde oppervlakte. Wel dient u rekening te houden met de bemestingsnormen van het mestdecreet en de normen van de milieuvergunning. Hierover vindt u meer in de brochures "Mestdecreet" en "Milieuvergunningen".


Mestdecreet

Enerzijds dient u, indien u mestbankaangifteplichtig zou zijn, de bemestingsnormen van het mestdecreet te respecteren. Deze bemestingsnormen vindt u terug op pagina 16 van de brochure Mestdecreet. U bent mestbankaangifteplichtig van zodra ofwel:
  • u 2 hectare grond of meer exploiteert;
  • uw paarden samen 300 kg fosfaat of meer produceren;
  • u een oppervlakte groeimedium bewerkt gelijk aan ten minste 50 are. Deze laatste hypothese slaat niet op de paardenhouderij. (Groeimedium is volgens de definitie van het Mestdecreet van 22 december 2006: "materiaal in vaste of vloeibare vorm niet zijnde landbouwgrond dat wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt als voedingsbodem voor planten").
Voor de berekening van de fosfaatproductie wordt uitgegaan van een veronderstelde productie van:
  • 30 kg voor paarden van meer dan 600 kg
  • 21 kg voor paarden van 200 tem 600 kg
  • 12 kg voor paarden van minder dan 200 kg

Milieuvergunning

Al naargelang de zone (landbouwzone, woonzone,...) moet u een milieuvergunning hebben vanaf een zeker aantal paarden. Die normen vindt u terug op p. 9 van de brochure "Milieuvergunningen". In woonzone heeft men voor minder dan 5 paarden geen milieuvergunning nodig. In landelijk woongebied mag men tot 9 paarden houden zonder milieuvergunning en in landbouwzone tot 19.