Ik bezit een stuk weiland van minder dan 2 ha, dat ik gebruik als weiland voor mijn paard (1 paard) en ik wil aan een landbouwer toestaan om mest uit te voeren op dit perceel. Wat moet ik doen? 28/06/2017 3 min

Deze vraag behandelen we in 2 delen:


DEEL1: Ik ben eigenaar van een klein stuk weiland (minder dan 2 ha), dat ik gebruik als weiland voor mijn paard (1 paard) en ik wil aan een landbouwer toestaan om mest uit te voeren op dit perceel. Wat moet ik doen?

Als een landbouwer mest afzet op uw percelen, moet u met die landbouwer een mestafzetdocument opmaken, waarin geregeld is dat hij een bepaalde hoeveelheid mest op uw percelen afzet. U dient hierbij rekening te houden met de mest die uw eigen paarden via beweiding op uw percelen opbrengen.

Als u mest wilt ontvangen op uw perceel, moet u zich eerst identificeren bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). U heeft immers een exploitant- en exploitatienummer nodig om bepaalde documenten van de Mestbank te kunnen invullen.

De identificatieformulieren (het formulier Nieuwe landbouwer en het formulier Nieuwe exploitatie) vindt u op de website van het ALV. Als u die formulieren indient bij het ALV, zult u een exploitant- en exploitatienummer krijgen van hen. U kunt dan mest ontvangen.
» Klik hier voor de website van het ALV.

Als uw bedrijf voldoet aan de ondergrenzen van de aangifteplicht (minder dan 2 ha landbouwgrond én minder dan 50 are groeimedium én minder dan 300 kg P2O5), kunt u vrijgesteld worden van de aangifteplicht. Stuur daarvoor het formulier Verklaring over de vrijstelling van de aangifteplicht op naar de VLM.
» Klik hier om het formulier te downloaden.

Als u voldoet aan de voorwaarden om een vrijstelling van de aangifteplicht te krijgen, zult u eenmalig een verzamelaanvraag moeten indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

DEEL 2: Ik ben eigenaar van een klein stuk weiland (minder dan 2 ha), dat ik gebruik als weiland voor mijn paard (1 paard), en ik wil aan een landbouwer toestaan om mest uit te voeren op dit perceel en deze landbouwer dit perceel ook laten opnemen in zijn verzamelaanvraag bij ALV met gebruik op 1 januari. M.a.w. de landbouwer heeft de bemestingsrechten. Wat moet ik doen?

In deze situatie dient er een inscharingscontract opgemaakt te worden voor het paard van de eigenaar dat op het perceel dat de landbouwer in de verzamelaanvraag aangeeft, graast.
Ook bij een inscharingscontract moeten zowel de houder van het perceel als de inschaarder beschikken over een exploitant- en exploitatienummer.
U dient zich dus te identificeren bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). U heeft immers een exploitant- en exploitatienummer nodig.
De identificatieformulieren (het formulier Nieuwe landbouwer en het formulier Nieuwe exploitatie) vindt u op de website van het ALV. Als u die formulieren indient bij het ALV, zult u een exploitant- en exploitatienummer krijgen van hen.
» Klik hier voor de website van het ALV.

Als uw bedrijf voldoet aan de ondergrenzen van de aangifteplicht (minder dan 2 ha landbouwgrond én minder dan 50 are groeimedium én minder dan 300 kg P2O5), kunt u vrijgesteld worden van de aangifteplicht. Stuur daarvoor het formulier Verklaring over de vrijstelling van de aangifteplicht op naar de VLM.
» Klik hier om het formulier te downloaden.

Als u voldoet aan de voorwaarden om een vrijstelling van de aangifteplicht te krijgen, zult u eenmalig een verzamelaanvraag moeten indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).
» Meer info op www.vlm.be.