Kan ik als paardenhouderij besparen op de heffingen van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) door aparte meters voor water te plaatsen? 28/06/2017 <1 min

VMM hanteert verschillende heffingen naargelang de activiteit.


Geldende codes

  • Paardenveehouderij: Sector 28d
  • Maneges of paardenveehouderij met cafetaria: Sector 21b | Indien het verbruik van de cafetaria apart gemeten wordt, taxeert men dit onder sector 21a. Het overige verbruik (eventueel verminderd met het gezinsverbruik en/of sanitair) wordt getaxeerd onder sector 28d
  • Paardenmelkerij: Sector 28d
  • Hoevetoerisme: Bezettingsgraad x 30 m³ per persoon onder sector 21a, tenzij tellerstanden beschikbaar zijn.
Het gebruik van aparte meters in functie van de uitgeoefende activiteit(en) is dus wel degelijk aan te raden.