Mijn paarden staan bij iemand anders op de weide / op stal. Wie moet deze dieren aangeven bij de Mestbank? 28/06/2017 1 min

Bij de Mestbank dienen paarden aangegeven te worden door de persoon die de stal uitbaat waar de mest wordt geproduceerd.

  • Wanneer de paarden in een pension gestald worden, dan is het dus de pensionuitbater die de paarden moet aangeven (niet de eigenaar van de paarden).
  • Wanneer de paarden gedurende een aantal maanden op weiden van derden grazen, dan moeten ze voor deze periode toch aangegeven worden door de persoon die de stal uitbaat waar de dieren normaal gehouden worden. Laatstgenoemde dient dan ook over de nodige NER te beschikken. Om de mestafzet op weiden van derden in rekening te brengen, moet er tussen de betrokken partijen een ‘inscharingscontract’ opgesteld worden. Dit is een bewijs van mestafzet door de inschaarder (= de persoon die zijn paarden laat grazen op een perceel) en een bewijs van mestafname door de houder van het perceel (= de persoon die de bemestingsrechten heeft op het perceel en die het perceel ter beschikking stelt van de inschaarder).

Op onze website vindt u een volledig dossier rond de mestwetgeving voor paardenhouders.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.