Moet een bedrijf met een dierlijke productie van 300 kg P205 of meer NER’s hebben wanneer alle mest afgehaald wordt? 21/01/2014 <1 min

Een bedrijf met een dierlijke mestproductie van 300 kg P2O5 of meer moet NER hebben, het doet er niet toe waar de mest naartoe gaat.

Er zijn wel manieren om NER te verwerven via mestverwerking.

Wie hierover vragen heeft kan contact opnemen met de VLM NER-medewerkers in de regio (Regio West: Dominique Boucquaert 092448548 of Regio Oost: Martine Meeuws 014849330). Zij kunnen uitleggen wat de exacte verplichtingen en mogelijkheden zijn voor de activiteiten die het bedrijf wil opstarten, zodat boetes vermeden worden.