Moet men een vergunning hebben voor het planten van bomen of hagen? Welke afstanden moeten gerespecteerd worden? 02/09/2020 1 min

Bij het planten van bomen of hagen moeten een aantal regels gerespecteerd worden. In bepaalde zones kan het verboden zijn of moet een vergunning aangevraagd worden.

Bomen moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens. Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan.
Het vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is in principe vergunningsplichtig. Er bestaan een aantal vrijstellingen.

Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht. Ook het vellen van losstaande hoogstammige bomen is in regel vergunningsplichtig.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Neem contact op met de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft, of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Zie: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/bomen-hagen

Omdat de regels verspreid zijn over verschillende wetgeving verwijzen we naar het overzicht.op de website van ANB:

https://www.natuurenbos.be/bomenplanten