Wanneer mag ik mest transporteren zonder mesttransportdocumenten? 27/11/2015 1 min

Er moeten in twee gevallen geen mesttransportdocumenten opgemaakt worden:
 1. Bij afzet van de paardenmest van de eigen exploitatie naar de eigen landbouwgronden horende bij de exploitatie, mits het transport niet gebeurt door een erkende mestvoerder;
 2. Bij afzet van de paardenmest naar gronden van derden (voornamelijk particulieren) mits:
  1. het transport gebeurt met een transportmiddel met een laadvermogen lager dan 500 kg;
  2. het transport gebeurt binnen Vlaanderen;
  3. het transport gebeurt binnen Vlaanderen;
  4. op jaarbasis maximaal 160 kg P2O5 op die manier wordt afgezet (ongeveer 53 ton paardenmest);
  5. er een register wordt bijgehouden door de aanbieder waarop de datum, hoeveelheid en de afnemer van de mest (met handtekening) wordt bijgehouden.
In alle andere gevallen moet u over mesttransportdocumenten beschikken. Lees hierover meer in de brochure "Gids Paardenhouderij: Mestdecreet".
» Klik hier voor meer info over het mestdecreet.