Veilige afsluiting voor paarden vrijgesteld van vergunning 22/07/2011 20:14 4 min

Hoewel een houten afsluiting met dwarsbalken voor paardenweiden als ideaal kan worden beschouwd, werden er bij de vzw Vlaams Paardenloket talrijke problemen gesignaleerd om hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te bekomen.

Tot nog toe was er voor deze houten afsluitingen met dwarsplanken of –balken een stedenbouwkundige vergunning voorgeschreven. De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning, in agrarisch gebied in de ruime zin, voor open weideafsluitingen met een maximale hoogte van 2 meter gold immers enkel voor open afsluitingen in draad of draadgaas en niet voor open houten afsluitingen.

Met genoegen kunnen wij u melden dat de Vlaamse Regering thans tegemoet gekomen is aan de wens van de paardensector om ook dergelijke houten afsluitingen vrij te stellen van stedenbouwkundige vergunning.

Het Besluit van 16 juli 2010 tot vrijstelling van de vergunningplicht werd gewijzigd door een Besluit van 9 september 2011 en heel specifiek met betrekking tot open afsluitingen in agrarisch gebied:


Artikel 5, 2e van dit besluit werd aangepast zodat onder ‘open afsluitingen’ uitdrukkelijk vermeld wordt ‘open afsluitingen met houten dwarslatten vrijgesteld worden van vergunning. Vooral voor paardenweiden dus een belangrijke aanpassing, aangezien voorheen dergelijke houten afsluitingen niet onder de vrijstelling vielen.

De maximale hoogte van 2 meter blijft behouden, net als de algemene voorwaarden voor de vrijstelling. Het moet uiteraard om een ‘open afsluiting’ gaan zodat ‘houten panelen’ dus niet onder de vrijstelling vallen.


Het besluit is in werking getreden op 21 oktober 2011:
9 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is

Perstekst kabinet Philippe Muyters:
Veilige afsluiting voor paarden vrijgesteld van vergunning

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters besliste de Vlaamse Regering vandaag om de bouw van een veilige weideafsluitingen voor paarden vrij te stellen van een bouwvergunning. Vanuit de paardensector worden afsluitingen met dwarsbalken in plaats van prikkeldraad of schrikdraad gepromoot als de meest veilige, ongeacht of het over een professionele paardenhouderij gaat.

Uit adviezen van het Vlaams Paardenloket blijkt dat deze afsluitingen voor paarden de meest veilige afsluitingen zijn. Tot op vandaag was voor dergelijke afsluitingen een bouwvergunning nodig. “Dat zorgde ervoor dat de afsluitingen op sommige plaatsen wel en op andere plaatsen niet toegestaan werden. Hoewel het duidelijk is dat zij voor de veiligheid van de paarden de beste oplossing zijn. Deze wijziging vergemakkelijkt en stimuleert de plaatsing van de veilige afsluitingen”, zegt minister Muyters.

Ook als minister van Sport voelt Philippe Muyters zich betrokken: “De goede resultaten van de Vlaamse ruiters binnen de verschillende Olympische disciplines moeten bestendigd kunnen worden op weg naar Londen 2012. Er is geen ruitersport zonder goede paarden en geen goede paarden zonder een veilige leefomgeving voor de jonge dieren.”

Meer informatie over paarden op de weide

Op onze website vindt u een schat aan informatie terug rond paarden op de weide. Hieronder zetten wij enkele zaken kort voor u op een rijtje. Klik op de titel om de documenten te openen.

Aarzel zoals steeds niet om ons te contacteren met uw vragen en opmerkingen.
Met vriendelijke groeten,

Vzw Vlaams PaardenloketFotomateriaal: © PhotoXpress

In Beeld
08/10/2018 07:36
Deel deze info: