Bouwen, mest en milieu

Bouwen, mest en milieu

Het Vlaamse platteland is één van de belangrijkste paardenstreken in de wereld. Gezien de beperkte grootte van onze regio, is het aantal kampioenpaarden en -ruiters die er geboren en getogen zijn, zeer indrukwekkend. Ondanks dit succes, stelt de beperkte ruimte op het Vlaamse platteland grote uitdagingen aan de paardensector. Paardenhouderijen slagen bijvoorbeeld er maar moeilijk in om zich op een geschikte locatie te vestigen en alle nodige accommodatie te voorzien.

Ook het milieu en het landschap worden in een kleine, maar drukke, regio als Vlaanderen erg belast. Daarom is het van groot belang dat ook paardenhouders hun activiteiten op een ecologische en visueel aantrekkelijke manier uitoefenen.

PaardenPunt Vlaanderen heeft een brochure uitgewerkt rond ruimtelijke ordening. Het is niet gemakkelijk om door het kluwen van regels en wetgeving rond ruimtelijke ordening te zien. Wij hopen dat deze brochure u al op de goede weg brengt. Klik hier om de brochure te downloaden.

Op deze pagina

Hier kan u meer informatie vinden over heel wat (verplichte) maatregelen rond landschap en milieu. De belangrijkste zaken die hier aan bod komen zijn de bouwvergunning, omgevingsvergunning en het mestdecreet.

Op deze pagina kan u ook nog dossiers over weidebeheer, afsluitingen, eigendomsgrenzen, landschappelijke integratie,… doorlezen.

12/09/2023 17:31

Dossiers

Nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)

Regelgeving

Hieronder vindt u de regelgeving rond dit thema. De recentste teksten staan bovenaan.