Mestopslag op de kopakker 26/11/2012 17:13 2 min


Vanaf 15 november 2013 gelden er nieuwe regels voor mestopslag op de kopakker. Er is in het mestdecreet, noch in de VLAREM-wetgeving een definitie van het begrip “Kopakker” opgenomen. Bedoeld wordt de opslag van mest op een perceel met de intentie deze mest op hetzelfde perceel op een later tijdstip (max. 1 maand van 15/11/2013) uit te spreiden.
Door de invoering van enkele nieuwe regels die gelden vanaf 15 november 2013 is deze praktijk nu niet meer mogelijk. Bij opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker moet men het milieu en de omwonenden respecteren door volgende voorwaarden in acht te nemen:
  • Er wordt een afstand van minimaal 10 meter gerespecteerd ten opzichte van de perceelsgrens en van het oppervlaktewater, en van minimaal 100 meter van een vreemde woning.
  • De mest zal ter plaatse uitgereden worden (op het perceel waar de opslag gelegen is).
  • Er is geen afvloei van mestsappen naar oppervlaktewater of niet-landbouwgrond.
  • NIEUW vanaf 15 november 2013: Geen opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker tussen 15 november en 15 januari
  • NIEUW vanaf 15 november 2013: De mest wordt maximaal 1 maand opgeslagen op de kopakker voorafgaand aan de effectieve toediening.
Vanaf 15 november 2013 geldt er dus een totaalverbod voor opslag vaste dierlijke mest op de kopakker én mag de mest mag ten vroegste worden toegediend vanaf 16 januari.
OPGELET:
  • Met het woord "kopakker" geeft men aan dat de mestopslag vooraan op het perceel zou gebeuren maar een opslag op een perceel ongeacht de plaats op dat perceel - bv. midden op het perceel - dient steeds als opslag op de kopakker beschouwd te worden.
  • Op derogatiepercelen mag mest (dierlijke mest, kunstmest, …) enkel worden toegediend vanaf 16 februari tot en met 31 augustus.

Er is in het mestdecreet, noch in de VLAREM-wetgeving een definitie van het begrip “Kopakker” opgenomen. Bedoeld wordt de opslag van mest op een perceel met de intentie deze mest op hetzelfde perceel op een later tijdstip (max. 1 maand van 15/11/2013) uit te spreiden.