Vanaf 10.1.2013 wettelijke verplichting voor paardachtigen op de weide: Ofwel kunnen opstallen, ofwel beschikken over beschutting (natuurlijke beschutting of een schuilhok)! 15/01/2013 16:56 2 min


Vanaf 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen van kracht aan de wet op het dierenwelzijn.

De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle paardachtigen (paarden, pony's, ezels, …) die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, moeten beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok.

De wet voorziet dus twee opties, ofwel kan men de paarden opstallen en in dat geval moet er op de weide geen beschutting voorzien zijn. Ofwel kan men de paarden niet opstallen en in dat geval is het wettelijk verplicht dat de paarden op de weide moeten beschikken over beschutting. Die beschutting kan bestaan uit een schuilhok of het kan ook natuurlijke beschutting zijn. Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor overtredingen van de wet op het dierenwelzijn.
De nieuwe wet is het resultaat van het advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende paarden die buiten gehouden worden, dat tot stand kwam na constructief overleg binnen de werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn rond paarden op de weide. Daarbij stelt de werkgroep richtlijnen voor die als beslissingscriteria kunnen dienen voor de inspecteurs van de dienst dierenwelzijn en die ook verspreid kunnen worden bij eigenaars en toekomstige eigenaars van paarden teneinde preventief op te treden. Die richtlijnen zijn opgenomen als bijlage bij dit advies.


Paarden op de weide in de winterperiode


Wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, ontvangt het Vlaams Paardenloket elk jaar tal van telefoontjes van bezorgde paardenliefhebbers die zich vragen stellen bij de omstandigheden waarin paarden, pony's of ezels op de weide worden gehouden.

Vaak is hun bezorgdheid ongegrond. De weide is immers dé plaats bij uitstek waar paarden zich "thuis" voelen. Ook in de winter verkiezen ze de vrijheid op de weide meestal boven een stal of schuilhok.

Ons gematigd klimaat laat toe dat paarden het overgrote deel van het jaar buiten verblijven. Als ze met een dikke wintervacht op stal gehouden worden zal dit vaak meer gezondheids- en welzijnsproblemen meebrengen dan wanneer ze op de weide blijven.

Uiteraard moeten paarden ook op hun weide over gepast voeder en voldoende water kunnen beschikken. Staan ze permanent of gedurende lange perioden buiten, dan hebben ze ook beschutting nodig.

Paarden kunnen zich uitstekend aanpassen aan de koude, op voorwaarde dat ze niet verzwakt zijn (bv. door ziekte of ouderdom) en hun vacht ongeschoren is. Paardenvacht past zich geleidelijk aan de seizoenen aan. Opgelet dus bij plotse klimaatsverandering of grote temperatuurschommelingen.

De behoefte aan beschutting varieert ook naargelang het ras, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het paard. Bijvoorbeeld Belgische Trekpaarden, Highland Pony's, Shetlanders en IJslandse Paarden zullen niet snel schuilen voor de kou, terwijl Arabische Volbloeden minder vlug de zon zullen ontvluchten.


Meer infoIn Beeld
30/09/2022 10:24
Vlaams Paardenloket
© Vlaams Paardenloket - KVM
Deel deze info: