Het zesde MestActieProgramma: MAP 6 01/07/2019 08:46 1 min

Op 22 mei 2019 werd het zesde mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Paardenhouderij wordt in MAP 6 niet specifiek vermeld. Het MAP geldt voor wie mestbankaangifteplichtig is, dus ook voor de mestbankaangifteplichtige paardenhouders. De criteria voor mestbankaangifteplicht blijven ongewijzigd: 2 ha grond in gebruik, of 300 kg fosfaatproductie, of om een burenregeling te kunnen aangaan.

VLM organiseert over MAP 6 infodagen voor land- en tuinbouwers:

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/VLM-organiseert-toelichtingen-over-MAP-6-voor-land--en-tuinbouwers.aspx

Voor meer info over MAP 6 kan je terecht bij VLM:

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP6_overzicht_wijzigingen.pdf

Elke Mestbankaangifteplichtige kan info over zijn eigen bedrijfssituatie vinden op zijn Mestbankloket door in te loggen met zijn identiteitskaart en pincode.

Op de homepage van de VLM onder de rubriek MAP 6 staan links naar meer gedetailleerde informatie.

In Beeld
01/07/2019 08:47
Deel deze info: