Nieuwe brochure rond het Mestdecreet, specifiek voor paardenhouders 13/05/2014 15:31 1 min

Mestdecreet en Mestbank

Nitraat en fosfaat, twee stoffen die voorkomen in natuurlijke en kunstmatige mest, kunnen de kwaliteit van ons water ernstig aantasten. Om de aangerichte schade te beperken, werd het Mestdecreet opgesteld. Daarin worden de verplichtingen rond de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen uiteengezet. De ‘Mestbank’, een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), volgt de regelgeving op.

Op onze website vindt u een korte toelichting rond de mestwetgeving.
» Klik hier om naar het dossier 'Mestdecreet' te gaan.

Brochure: Gids paardenhouderij - Mestdecreet

De Vlaams Landmaatschappij (VLM) publiceerde ook een uitgebreide brochure rond het Mestdecreet, specifiek voor paardenhouders.
» Klik hier om de brochure 'Gids paardenhouderij - Mestdecreet' te raadplegen.

In deze uitgave geeft VLM de verklaring van diverse begrippen die bij de mestwetgeving komen kijken en ontdekt u alles wat paardenhouders moeten weten over de aangifteplicht, bemestingsnormen, het vervoer van mest, nitraatresidu, nutriëntenemissierechten, de dienst bedrijfsadvies en de beheerovereenkomsten.

Zeker het bekijken waard dus!
Opgelet: De brochure is enkel digitaal beschikbaar, niet als gedrukte versie.
In Beeld
KVM
11/08/2014 14:49
Vlaams Paardenloket
Deel deze info: