Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017 31/01/2017 14:03 1 min

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Aanvragen zullen vanaf 23 februari 2017 worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Deze procedure beoogt een efficiëntere, snellere en betere werking.

Na de start van de omgevingsvergunning kan u voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en inrichtingen of activiteiten uit de VLAREM-indelingslijst alleen nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Het digitaal loket

Een omgevingsdossier doet u vanaf 23 februari 2017 via het digitaal loket (www.omgevingsloket.be). De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

Alle Vlaamse gemeenten hebben nu reeds de digitale bouwaanvraag ingevoerd. De mogelijkheid om uw bouwaanvraag op papier in te dienen, blijft ook in die gemeenten bestaan.

Het is een recht om uw dossier digitaal in te dienen. U kan dossiers ook nog steeds schriftelijk indienen. De digitale indiening wordt wel gestimuleerd. De bevoegde overheid kan daarom een verhoogde retributie vragen wanneer de aanvraag niet digitaal wordt ingediend (aangezien de overheid dan zelf moet zorgen voor het digitaliseren van de aanvraag).

Op het digitale omgevingsloket vindt u meer informatie over de werking van de toepassing om bouwaanvragen - en vanaf 23 februari 2017- omgevingsdossiers in te dienen. U kan daar ook meteen doorklikken naar de toepassing zelf, uw ingediende dossiers opvolgen, dossiers in openbaar onderzoek bekijken, een bezwaarschrift indienen en/of een omgevingscheck laten uitvoeren op de locatie waar de werken zullen plaatsvinden.

Het omgevingsloket vindt u op de website: www.omgevingsloket.be

Hier vindt u ook de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.
In Beeld
31/01/2017 14:18
Deel deze info: