Oost-Vlaanderen in volle galop 15/06/2015 13:48 5 min

Actieplan ruiter- en mentoerisme werpt met Jaarmarktruiterroute reeds eerste vruchten af

Iets meer dan een half jaar geleden lanceerde de provincie Oost-Vlaanderen een oproep: “Laat ons weten waar u te paard op wandel gaat, en help ons zo het Oost-Vlaamse ruiter- en mentoerisme te ontwikkelen.” Zowel u als de provincie zaten niet stil. Al snel stroomden de eerste suggesties binnen en op 21 juni wordt het eerste nieuwe netwerk, de Jaarmarktruiterroute, reeds geopend.

Oost-Vlaanderen in Galop

De provincies kregen van de Vlaamse regering de opdracht om de relatie tussen natuur, sport, recreatie en ruimtelijke ordening te coördineren. In het verleden ontwikkelde de provinciale sportdienst Oost-Vlaanderen in dit kader al heel wat loopomlopen en mountainbikenetwerken.

Sinds 2014 ligt de focus van de provincie Oost-Vlaanderen ook sterk op ruiteren en mennen. Met als doelstelling nieuwe ruiterroutes te ontwikkelen en bestaande ruiterpaden te verbeteren, werd het project “Oost-Vlaanderen in Galop” opgestart. Ook de paardensector (LRV, VLP en het Vlaams Paardenloket) verleent hieraan haar medewerking.

In eerste instantie stelde de provinciale sportdienst een inventaris op van de openbare en beschikbare paden voor ruitertoerisme. U kan hier nog steeds uw eigen suggesties aan toevoegen.
» Wil u ook paden doorgeven die mogelijks toegevoegd kunnen worden aan een nieuw ruiter- of mennetwerk? Klik dan hier.

Hiernaast stelde de provincie een brochure ‘richtlijnen voor de ontwikkeling van erkende ruiterroutes in Oost-Vlaanderen’ samen. Deze richtlijnen zullen voortaan garant staan voor de realisatie van hoog kwalitatieve ruiterroutes. De brochure is momenteel nog niet beschikbaar. Wij houden u hiervan op de hoogte via onze website.

Eerste nieuwe ruiterroute in Sint-Lievens-Houtem

Sint-Lievens-Houtem is een echte paardengemeente. Denk maar aan de gekende winterjaarmarkt waarnaar tienduizenden bezoekers afzakken om onder andere paarden te keuren en kopen. Geen wonder dus, dat deze gemeente gekozen werd als ankerpunt voor een eerste pilootroute in het kader van het project "Oost-Vlaanderen in Galop”.

Ondertussen is deze eerste route, die toepasselijk de Jaarmarktruiterroute gedoopt werd, een feit. Zowel ruiters als menners zijn er welkom. Sommige – kleine – stukken zijn enkel toegankelijk voor ruiters, maar daar worden telkens alternatieve trajecten voor menners voorzien. De route omvat 3 bewegwijzerde lussen van respectievelijk 13, 26 en 37 km (55 % op onverhard terrein).
Indien u voor de langste route kiest, passeert u alle deelgemeenten van Sint-Lievens-Houtem. Slechts op enkele plaatsen loopt het traject buiten de gemeentegrenzen.

De routes zijn beschikbaar op kaart, maar kunnen ook gedownload worden via de websites van de gemeente Sint-Lievens-Houtem en de provincie Oost-Vlaanderen.
» Klik hier voor de website van de gemeente Sint-Lievens-Houtem.
» Klik hier voor de website van de provincie Oost-Vlaanderen (route binnenkort online).

Kom langs op 21 juni en verken de Jaarmarktruiterroute.

Op zondag 21 juni kunnen ruiters en menners de Jaarmarktruiterroute leren kennen door deel te nemen aan een feestelijke openingsrit. Deze wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem en de Livinusruiters.
Starten doet u op het marktplein van Sint-Lievens-Houtem tussen 8u en 11u30. U dient zich wel vooraf op het marktplein in te schrijven (vanaf 9 uur). Deelnemen kost 8 euro. Deze prijs omvat niet alleen de wandeling maar ook 4 drankjes en een hapje op het parcours, verzekering en pechverhelping.

Ruilverkavelingsproject

De nieuwe Jaarmarktruiterroute is uiteraard het resultaat van de inspanningen van heel wat verschillende organisaties en enthousiaste medewerkers. Naast het project “Oost-Vlaanderen in Galop” gaf ook een succesvol ruilverkavelingsproject een duwtje in de rug.
Ruilverkavelingsprojecten zijn erop gericht om verschillende, vaak kleinere, grondpercelen te herschikken om zo tot meer aaneengesloten en gemakkelijk toegankelijke terreinen te komen. Uiteraard is dit verre van een eenvoudige taak.

In het kader van het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem, dat van erg groot belang was voor de totstandkoming van de Jaarmarktruiterroute, werd ruim 55 km aan trage wegen beter toegankelijk gemaakt, aangelegd en heraangelegd. Wegen die voordien dood liepen, werden met elkaar verbonden. Rond bewoningskernen zoals Bavegem, Letterhoutem, Zonnegem, Vlier¬zele en Morelgem verschenen nieuwe lussen.

Overleg, studiewerk en realisatie
De gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele maakten een 7-tal jaar geleden een gedetailleerde inventaris van de buurt- en voetwegen. Bestaande recreatieve routes werden in kaart gebracht, de knelpunten en ontbrekende schakels gedetecteerd, wensen geformuleerd. De VLM onderzocht de juridische status van deze wegen. Hierbij baseerde de VLM zich op de atlassen van de buurtwegen, opgesteld rond het jaar 1841 en de latere wijzigingen. Via het ruilverkavelingsproject werd deze atlas aangepast. Bij de aanpassing van het netwerk van wegen werd ook rekening gehouden met de hoofdgebruikers van het platteland nl. de landbouwers. Sommige oude kerkwegels liepen kruisgewijs over landbouwpercelen met onvermijdelijke conflicten als gevolg. Ook de verkeersveiligheid, de cultuurhistorische en ecologische waarde van de trage wegen waren elementen om te komen tot een globale visie. De visie is gerealiseerd via het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem. De eigendom van alle wegen gelegen in de ruilverkaveling is nu van de gemeente.

Ruilverkaveling is meer dan recreatie
De recreanten lijken de grote winnaars maar er is meer. De natuur- en landschapswerken uitgevoerd door het ruilverkavelingsproject versterkten en herstelden het karakter van het landschap: houtkanten, bomenrijen en bossen werden aangeplant. Met de (her)aanleg van poelen, bosranden, erosiestroken en extensieve graslanden ontstonden nieuwe kansen voor natuur.
In plaats van kleinere, versnipperde percelen kregen de eigenaars en gebruikers grotere en goed toegankelijke percelen langs de weg. De land- en tuinbouwers kunnen nu efficiënter en rendabeler werken. Omdat de percelen dichter bij de landbouwbedrijven werden gelegd, vermindert ook het landbouwverkeer. Door de herschikking en groepering van de percelen was deze globale aanpak mogelijk. Daarnaast werden ook enkele wateroverlastproblemen opgelost.
Kortom, voor iedereen een win-win situatie!

Meer achtergrondinformatie over het ruilverkavelingsproject is terug te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.
» Klik hier voor meer info.
In Beeld
10/07/2015 12:49
Provincie Oost-Vlaanderen | Vlaamse Landmaatschappij | Gemeente Sint-Lievens-Houtem
Deel deze info: