Paardenmest, geen afval maar een waardevolle grondstof: “Nutriëntenkring op paardenkracht”. 01/10/2020 13:25 1 min

Samen met 5 paardenhouders wordt binnen het project “Nutriëntenkring op paardenkracht” (2020-2021) gezocht naar duurzame toepassingen van paardenmest.

Paardenmest is een waardevolle meststof of grondstof voor de champignonsubstraatkweek. Nochtans vormt dit geen opbrengst voor de paardenhouder, maar is het eerder een belangrijke kost als dit extern moet worden afgezet.


Afhankelijk van de bezetting van de eigen weides kan verse paardenmest als extra bemesting worden toegediend. Echter verhoogt dit het risico op wormbesmettingen.

Dit probleem zou kunnen worden aangepakt door paardenmest te composteren of fermenteren. Bij compostering of fermentatie worden hoge temperaturen bereikt, waardoor de aanwezige parasieten mogelijks worden afgedood. Dit wordt binnen het project onderzocht.

Daarnaast wordt door de aanleg van compost- of fermentatiehopen bij de paardenhouders heel wat praktijkervaring opgedaan.

In deze webinar “Valorisatie van paardenmest door compostering/fermentatie” kom je meer te weten over de technische haalbaarheid en het wettelijk kader van verschillende valorisatietechnieken en worden de eerste praktijkervaringen door de paardenhouders toegelicht.

Het webinar kwam tot stand door een samenwerking van DLV, Universiteit Gent, Vzw PaardenPunt Vlaanderen, Vlaco vzw, Quality Stud, Josse Janssens, bvba Nathalie Awouters (Stoeterij de Lindehoeve), Yoki, Stal IMALA met ondersteuning van Vlaanderen Circulair en OVAM.

Wij hebben de webinar voor u ingedeeld in 3 delen:

In Beeld
08/10/2020 10:23
Deel deze info: