Paardenweiden essentieel voor natuur en landschap 08/05/2017 16:05 2 min

Groeiende paardenhouderij biedt kansen voor realisatie biodiversiteitsdoelen, erosiebestrijding, ecologisch herstel en vrijwaring waardevolle landschappen


De paardenhouderij is al enkele jaren aan een opmars bezig. De economische en sociale meerwaarde die de sector realiseert, wordt regelmatig in de schijnwerpers gezet. Maar wist u dat dit fenomeen, dankzij het weide- en hooiland voor paarden, ook ten goede komt aan de natuur en het landschap in Vlaanderen?

  • Paardenweiden zijn permanent grasland, de sleutel tot erosiebestrijding.
  • Blijvend grasland draagt ook een steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering omwille van de grote hoeveelheden opgeslagen koolstof in de bodem,… veel meer dan in akkerbodems en bijna zoveel als in bosbodems.
  • Paardenweiden hebben een hoge ecologische waarde.
  • De bemesting is er veel lager dan op klassieke landbouwweiden. Vaak wordt er nulbemesting toegepast.
  • Paardenweiden kennen een rijke bioversiteit, groter dan deze op klassieke landbouwweiden.
  • In tegenstelling tot in de klassieke landbouw, wordt in de paardenhouderij praktisch geen gebruik gemaakt van biociden.
  • In natuurgebied worden paarden ingezet voor begrazingsprojecten.
  • Streekeigen kleine landschapselementen zoals heggen, bomen, poelen,… kunnen perfect geïntegreerd worden in paardenweiden.

Dit maakt paardenweiden en -hooilanden tot een echte troef voor de realisatie van de Europese Richtlijnen inzake instandhoudingsdoelstellingen.

De Vlaamse paardensector engageert zich bovendien om te werken aan een optimale inpassing van paardenhouderijen in het landschap. We binden de strijd aan tegen de verrommeling van het Vlaamse landschap en tegen een gebrek aan zorg voor de omgeving. Met dit doel voor ogen werkt PaardenPunt Vlaanderen – samen met onder andere de provincies en de regionale landschappen – aan diverse projecten rond lanschappelijke integratie van paardenhouderijen.

Nieuw infodossier

Jan Maertens van Regionaal Landschap Schelde-Durme bezorgde ons een zeer interessant dossier met tips voor de versterking van de ecologische waarde van grasland voor paarden.
» Klik hier om het dossier te bekijken.

Regionaal Landschap Schelde-Durme werkt momenteel trouwens ook aan het project ‘Kruidenrijk grasland’. Ook paarden baten bij een kruidenrijke weide.
» Klik hier voor meer info over het project ‘Kruidenrijk grasland’
» Klik hier voor ons webdossier omtrent nuttige kruiden op de paardenweide.
In Beeld
09/10/2017 08:08
Deel deze info: