Provincie Antwerpen maakt werk van integratie paard in landschap 06/07/2016 14:46 1 min

Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) deelt mee dat de provincie Antwerpen werk maakt van een betere landschappelijke omkadering van de paardenhouderij. Dit houdt in dat paardenhouders beroep kunnen doen op advies en financiële steun om hun bedrijf beter in te kleden in het landschap door een groen-aanplanting.

Dit project pleit voor juiste aanplantingen die ook de gezondheid van de paarden ten goede komt. Maatregelen zoals gepaste afsluitingen, beter weidebeheer, het aanplanten van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen… en natuurlijke inpassing van gebouwen en het erf kunnen bedrijven helpen zich landschappelijk in te kleden.

Op het einde van dit project zal de verzamelde praktijkervaring gebundeld worden in een informatiebrochure met praktische tips en extra uitleg voor de paardenhouders hoe zij hun infrastructuur en weiden landschappelijk en paardenvriendelijk kunnen inrichten. Na afloop van het project zullen landschapsontwerpers uit de streek beschikbaar blijven om de paardenhouder te adviseren.

Paardenpunt Vlaanderen, de opvolger van het Vlaams Paardenloket, ondersteunt dit project. Eerder werd al meegewerkt aan een aantal projecten voor een betere inkadering van paarden in het buitengebied. In Antwerpen gebeurt dat in samenwerking met de Regionale Landschappen. In Limburg werd samen met de provincie de brochure ‘Paard in Landschap / Ruimte voor paarden’ uitgebracht. In Oost-Vlaanderen leverde de samenwerking een gelijkaardige brochure ‘Zorg voor paard en landschap’ op, evenals het project ‘Paardenkracht, krachtig landschap’. Ook in West-Vlaanderen loop een initiatief rond de landschapsinkadering van paardenbedrijven.
In Beeld
07/07/2016 12:16
Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
Elly Vaes
Deel deze info: