Provincie Oost-Vlaanderen weeft paardenhouderijen en ruiterroutes door landschap 09/07/2015 11:44 3 min

Dat de paardensector van groot belang is voor Oost-Vlaanderen, werd de laatste weken erg duidelijk. De provincie lanceerde niet alleen een fonkelnieuwe ruiter- en menroute, maar ook twee zeer nuttige brochures voor paardenliefhebbers.

Paardenkracht, krachtig landschap: Project landschappelijke inpassing paardenhouderijen | Dienst Landbouw en Platteland

Sinds deze week kan u via de website van de provincie Oost-Vlaanderen de brochure ‘Zorg voor paard en landschap’ bestellen en/of downloaden. Deze biedt inspiratie en praktische tips om een paardenactiviteit te integreren in de omgeving (bijvoorbeeld door de vormgeving van stallen of de aanplanting van streekeigen bomen of struiken).
» Klik hier voor de brochure.

De brochure kadert in het plattelandsproject ‘Paardenkracht, krachtig landschap’ dat paardenhouders wil helpen hun bedrijf beter in het streeklandschap te integreren. Dit project ging van start met een onderzoek rond de paardensector in Oost-Vlaanderen en de opmaak van landschapsbedrijfsplannen voor paardenhouderijen. Uit de studie bleek dat de provincie 41.719 geregistreerde paarden, 861 hippische bedrijven en 153 paardensportverenigingen telt (cijfers: Provincie Oost-Vlaanderen). Deze hebben een belangrijke ruimtelijke impact op het Oost-Vlaamse landschap. Paardenhouders gebruiken er momenteel ongeveer 1/3de van het weilandareaal. De vraag naar bijvoorbeeld stallingen, rijpistes, schuilhokken, ruiterpaden en andere hippische infrastructuur blijft, net als de paardensector zelf, op dynamische wijze groeien.

Reportage PlattelandsTV

Naar aanleiding van de publicatie van de brochure 'Zorg voor paard en landschap' zond PlattelandsTV een reportage uit rond het succes van de Vlaamse paardensector en de integratie van paardenhouderijen in het landschap. Deze kan u hieronder bekijken.


Meer info

» Klik hier voor meer info over de initiatieven van de provincie Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlaanderen in Galop: Project ruiter- en menroutes | Dienst Sport

De provincie Oost-Vlaanderen spendeert sinds 2014 erg veel aandacht aan ruiter- en mentoerisme. Toen startte ze met het project ‘Oost-Vlaanderen in Galop’ om nieuwe routes te ontwikkelen en bestaande paden te verbeteren. Ook de paardensector (LRV, VLP en het Vlaams Paardenloket) verleent hieraan haar medewerking. Sinds de opstart van ‘Oost-Vlaanderen in Galop’ zette de provincie al heel wat nuttige realisaties op poten.

Brochure met tips en richtlijnen

Zonet lanceerde ze een handige brochure met richtlijnen voor de ontwikkeling van erkende ruiterroutes. Hierin ontdekt u hoe u een route kan aanvragen, aan welke criteria de paden moeten voldoen, op welke manier de provincie u kan ondersteunen, …
Hoewel de brochure specifiek op Oost-Vlaanderen werd gericht, is ze ook erg interessant voor paardenliefhebbers en ambtenaren uit andere provincies. Zeker bekijken dus:

Richtlijnen voor de ontwikkeling van erkende ruiterroutes in Oost-Vlaanderen | Brochure Provincie Oost-Vlaanderen (2015)
Lees online of Download


Eerste nieuwe route

Sint-Lievens-Houtem is een echte paardengemeente. Denk maar aan de gekende winterjaarmarkt waarnaar tienduizenden bezoekers afzakken om onder andere paarden te keuren en kopen. Geen wonder dus, dat deze gemeente gekozen werd als ankerpunt voor een eerste pilootroute in het kader van het project "Oost-Vlaanderen in Galop”.

Ondertussen is deze eerste route, die toepasselijk de Jaarmarktruiterroute gedoopt werd, een feit. Zowel ruiters als menners zijn er welkom. Sommige – kleine – stukken zijn enkel toegankelijk voor ruiters, maar daar worden telkens alternatieve trajecten voor menners voorzien. De route omvat 3 bewegwijzerde lussen van respectievelijk 13, 26 en 37 km (55 % op onverhard terrein).
Indien u voor de langste route kiest, passeert u alle deelgemeenten van Sint-Lievens-Houtem. Slechts op enkele plaatsen loopt het traject buiten de gemeentegrenzen.

De routes zijn beschikbaar op kaart, maar kunnen ook gedownload worden via de websites van de gemeente Sint-Lievens-Houtem en de provincie Oost-Vlaanderen.
» Klik hier voor de website van de gemeente Sint-Lievens-Houtem.
» Klik hier voor de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Meer info

» Klik hier voor meer info over hippisch toerisme in de provincie Oost-Vlaanderen.
» Klik hier voor meer info over de landschappelijke integratie van paardenhouderijen.

30/09/2022 10:24
Vlaams Paardenloket | Provincie Oost-Vlaanderen
Deel deze info: