Vilt.be: Paardenhouderij helpt mee aan behoud waardevol grasland 01/06/2017 20:52 3 min

Gisteren publiceerde het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw (Vilt) een bericht omtrent de meerwaarde die de paardenhouderij biedt voor het behoud van het blijvend grasland in onze regio. Dit willen u uiteraard graag meegeven.

Paardenhouderij helpt mee aan behoud waardevol grasland

Over de ‘verpaarding’ van het Vlaamse platteland wordt meestal gesproken in termen van een bedreiging voor de beroepslandbouw, maar het biedt ook kansen. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme wijst er namelijk op dat paarden weiden en hooi nodig hebben en dus een middel zijn om de achteruitgang van de oppervlakte blijvend grasland tegen te gaan. Op de website van PaardenPunt Vlaanderen staan tips om paardenweiden ecologisch nog waardevoller te maken. Laat maaien en weinig bemesten zorgen ervoor dat er elk jaar meer bloeiende kruiden voorkomen. Een boom, heg of houtkant geven het paard beschutting en zijn een troef voor het landschap. De 17 in Vlaanderen actieve Regionale Landschappen adviseren gratis omtrent de inrichting en het beheer van paardenweiden.

In een door PaardenPunt Vlaanderen verspreid artikel stelt Regionaal Landschap Schelde-Durme dat de ‘verpaarding’ van ons landschap een kans biedt om de achteruitgang van de oppervlakte aan blijvend grasland tegen te gaan en de biodiversiteitswaarde van het platteland te verhogen. Goede paardenweiden en hooilanden voor paardenhooi zijn immers ecologisch waardevol. Waar de groei van de paardensector kritiek krijgt vanwege de toenemende druk om landbouwgrond, wordt ze dus om andere redenen toegejuicht. Paardenweiden dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit op het platteland, ze zijn ook niet erosiegevoelig op hellende percelen, vrijwaren grasland en op die manier ook waardevolle landschappen en ze kunnen veel water absorberen. Als blijvend grasland slaan ze bovendien grote hoeveelheden koolstof op in de bodem, en dragen ze dus hun steentje bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme verspreidt via de website PaardenPunt Vlaanderen tips om de ecologische waarde van grasland voor paarden nog te versterken. Tal van planten en dieren zijn afhankelijk van blijvend, kruidenrijk grasland. Vooral hooiland voor paarden biedt kansen voor bloeiende kruiden. Enkel Jacobskruidkruid is ook in gedroogde vorm echt gevaarlijk voor paarden. Voor andere kruiden in hooi hoeft een paardenhouder niet bang te zijn, integendeel hij kan zijn graslandbeheer er zelfs op afstemmen. Jan Maertens van het Regionaal Landschap legt uit hoe je dat best aanpakt: “Maai hooiland tweemaal per jaar vanaf 15 juni. Bemest niet of weinig en gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Dergelijke aanpak zorgt ervoor dat er elk jaar meer bloeiende kruiden voorkomen.”

Bij de inrichting van paardenweiden adviseert Maertens om kleine landschapselementen te behouden of aan te planten. “Alleenstaande bomen bieden welgekomen schaduw voor een paard. Houtkanten en heggen zorgen voor beschutting tegen regen en wind. Kies bij een aanplanting voor streekeigen soorten, en let er op dat je geen soorten kiest die een risico inhouden voor paarden zoals esdoorn.” Zulke kleine landschapselementen dragen bij aan een betere inpassing van paardenweiden en -stallen in het landschap. PaardenPunt Vlaanderen heeft zich daar namens de sector toe geëngageerd. Met dit doel voor ogen werkt PaardenPunt Vlaanderen – samen met onder andere de provincies en de Regionale Landschappen – aan diverse projecten rond landschappelijke integratie. “We binden de strijd aan tegen de ‘verrommeling’ van het Vlaamse landschap en tegen een gebrek aan zorg voor de omgeving”, klinkt het.
In Beeld
Vilt.be
01/06/2017 21:00
Vilt.be
Deel deze info: