Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor paardenhouderij in agrarisch gebied 28/09/2022 13:36 1 min

Het bekomen van een omgevingsvergunning voor paardenhouderij in agrarisch gebied is ver van voor de hand liggend.

Niet alleen de infrastructuur/gebouwen maar ook de functie (bv. lesgeven en/of pensionstal) moet vergund worden. Het volstaat dus niet om een omgevingsvergunning te bekomen voor bv. fokkerij, om te kunnen lesgeven of een pensionstal uit te baten.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van een omgevingsvergunning.

Voor alle aanvragen in agrarisch gebied is er een verplicht maar niet bindend advies van het Departement Landbouw en Visserij.

Hierbij de vragenlijst die het Departement Landbouw en Visserij verstuurt voor omgevingsvergunningsaanvragen – paardenhouderij. De contactgegevens van het Departement wijzigen natuurlijk naargelang de provincie waarin de aanvraag gelegen is. U dient deze vragenlijst grondig in te vullen en er de bewijsstukken bij te voegen.

Het zal erop aankomen het College van Burgemeester en Schepenen te overtuigen om te vergunnen.

Daartoe is het belangrijk om goed gemotiveerde en gedocumenteerde vergunningsaanvragen in te dienen, met:

  • een goede situering van de eigen activiteiten en op welke manier de bouw van bepaalde infrastructuur/gebouwen nodig is voor die activiteiten.
  • voor professionele paardenhouderij, een boekhouding waaruit de administratie inkomsten en uitgaven kan nakijken en verifiëren of die gelinkt zijn aan paardenactiviteiten.
  • een oplijsting van de paarden die op een locatie gestald staan.

Meer info vindt u in onze brochure “Ruimtelijke ordening, tips & tricks”: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/Brochure-ruimtelijke-ordening.pdf

U kan steeds bij ons terecht voor advies en begeleiding.

In Beeld
28/09/2022 13:38
Departement Landbouw en Visserij
Deel deze info: