Problemen om vergunningen te bekomen voor de paardensector 28/02/2017 13:07 1 min

Dialoogdag ruimtelijke ordening: Lees het volledige verslag

Al jaren staat de problematiek rond bouwvergunningen voor paardenhouders hoog op onze agenda. Hoewel er de voorbije jaren regelmatig vooruitgang werd geboekt, heerst er op vlak van stedenbouwkundige vergunningen voor paardenhouderijen in agrarisch gebied momenteel nog steeds zeer veel rechtsonzekerheid.

Momenteel worden zo goed als alle niet-professionele dossiers negatief geadviseerd door het Departement Landbouw en Visserij. Als er door gemeenten of deputaties vergunningen worden afgeleverd, dreigen die - wanneer er beroep wordt aangetekend - veelal te resulteren in vernietigingen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de paardensector afgeremd.

PaardenPunt Vlaanderen is zeer bekommerd over deze rechtsonzekere toestand en organiseerde daarom op 3 november 2016 een dialoogdag op de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Niet minder dan 43 personen namen er aan deel, waaronder vertegenwoordigers uit de paardensector, de administraties (Departement Landbouw, Ruimte Vlaanderen en ANB), de provincies (deputaties), de gemeenten (VVSG), adviesbureaus voor vergunningsaanvragen, landbouworganisaties (Boerenbond en ABS), gespecialiseerde advocaten, ILVO, INAGRO en de regionale landschappen.
Iedereen was het er over eens dat er wetgevend werk nodig is om aan de huidige rechtsonzekerheid een eind te maken.
» Klik hier voor een uitgebreid verslag.
In Beeld
08/05/2017 16:25
Deel deze info: